Criminologie en strafrecht

Criminologie en strafrecht
 • Editorial board: M.M. Boone en C.H. Brants - Langeraar
 • ISBN Book: 978-94-6236-936-8, #3 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications
ca. € 38,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 24 augustus 2020
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Criminologie en strafrecht zijn twee heel verschillende disciplines die in Nederland beiden aan de rechtenfaculteit worden beoefend. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend en heeft vooral historische redenen. Dit leerboek is bedoeld voor studenten, criminologen en (praktijk)juristen. Het beoogt de relatie tussen strafrecht en criminologie te verhelderen en duidelijk te maken dat zij elkaar aanvullen, maar ook op gespannen voet met elkaar kunnen staan. Veel juridische beslissingen zijn gebaseerd op empirische aannames van de werkelijkheid. Maar in hoeverre zijn juristen in staat de resultaten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek te doorgronden? Aan de andere kant stelt het recht ook grenzen aan het gebruik van sociaal-wetenschappelijke kennis, waar criminologen zich onvoldoende rekenschap van geven. In dit boek worden zeven criminologische onderzoeksterreinen besproken, die ook van grote betekenis zijn voor het recht en de rechtspraktijk.
De validiteit en betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten worden besproken, maar ook de spanning die deze kunnen oproepen met de beginselmatige uitgangspunten van het strafrecht. Onder andere wordt aandacht besteed aan de vraag hoe definities van strafrechtelijke problemen tot stand komen (sociale constructie), de waarde en gevaren van criminaliteitscijfers, de betekenis van de neurowetenschappen voor het strafrecht en de mogelijkheden en onmogelijkheden om criminaliteit te voorspellen.

Target group

Dit studieboek is bedoeld voor wo-studenten criminologie en rechten.

Product specifications

Editorial board M.M. Boone en C.H. Brants - Langeraar
ISBN Book 978-94-6236-936-8,#3 edition
Expected 24 augustus 2020
Number of pages 250 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Series Boom studieboeken criminologie & veiligheid
Brand Boom criminologie
Subject(s) Criminologie
Language Dutch

Also interesting

De actievoerder achterna
 • Anne Ernst, Luca Besselink, Charlot van Hagen, Jasper J. van der Kemp en Peter J. van Koppen
Jeugdcriminologie
 • I. Weijers
Invoering jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland
 • J.V.O.R. Doekhie, T. Liefaard, R. den Bak, M. Jeltes, A. Marchena-Slot, R. Nieuw en F. van der Mooren
Verbonden risico's
 • Remco Spithoven
De dood van een politie-aspirant
 • Jasmijn Vis, Kyra van den Akker, Lotte Hoes, Emma Simons, Jasper J. van der Kemp en Peter J. van Koppen