Culturele overwegingen in pro Justitia-rapportages

Culturele overwegingen in pro Justitia-rapportages
 • Een empirische en juridische studie naar de plaats en betekenis van etnische en culturele factoren in gedragskundige rapportages
 • Author(s): Laura van Oploo
 • ISBN Book: 978-94-6290-938-0, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-511-8, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 49,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 49,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

In deze empirische en juridische studie worden de plaats en betekenis van etnische en culturele aspecten in het gedragskundige onderzoek in strafzaken onderzocht. Daarbij wordt nagegaan welke (juridische) maatregelen genomen kunnen worden om het risico op onrechtvaardige en ineffectieve strafrechtelijke beslissingen te beperken. Ten aanzien van het onderzoek naar de persoon van de verdachte zijn er, zo blijkt, belangrijke uitdagingen om recht te kunnen doen aan diens etnische en culturele achtergrond. De onderzoeksresultaten geven aanleiding te investeren in verder onderzoek, zodat kennis en kunde worden opgebouwd over culturele factoren bij de beoordeling van de relatie tussen stoornis en delict, bij alle procesdeelnemers.

Information about the author(s)

Laura van Oploo studeerde (straf)recht aan Tilburg University en criminologie aan Universiteit Utrecht. Daarna voerde zij bij de vakgroep Strafrecht van Tilburg University een empirisch-juridisch promotieonderzoek uit naar culturele overwegingen in pro Justitia-rapportages. Inmiddels is ze werkzaam als universitair docent straf(proces)recht bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, Universiteit Utrecht.

Product specifications

Author(s) Laura van Oploo
ISBN Book 978-94-6290-938-0,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-511-8,#1 edition
Publication date 9 maart 2021
Number of pages 284 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Strafrecht
Language Dutch

Also interesting

De strafmaat voor jeugdige daders van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven in internationaal perspectief
 • J.J. Asscher, Y.N. van den Brink, H.E. Creemers, E. Huls, E.K. van Logchem, N. Lynch en S.E. Rap
Zakboek strafpiket
 • A.J. Horenblas en S. van den Akker
Financieel toezicht binnen het (jeugd)strafrecht
 • R.M. Koenraadt, M.M. Boone, S.E. Rap en S. Kappert