Dat had niet zo gemoeten!

Dat had niet zo gemoeten!
 • Fouten en falen van de overheid onder het vergrootglas
 • Author(s): Roel Bekker
 • ISBN Book: 978-94-6236-122-5, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6094-969-2, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 42,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 42,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Bij de overheid gaat nogal eens wat fout. Soms is er sprake van grote beleidsfouten, bijvoorbeeld beleidsplannen die niet blijken te werken, stelsels die hun doelen niet halen en programma’s die verkeerd uitpakken. Maar er zijn ook concrete projecten die mislukken. Vaak gaan er zaken mis in de uitvoering. De ernst van de fouten kan nogal uiteenlopen. Ook worden sommige fouten uitvergroot, terwijl andere juist worden gemaskeerd. Soms is een fout bijna onvermijdelijk, bijvoorbeeld omdat bij het maken van beleid niet gelet is op de uitvoerbaarheid. Maar het kan ook gaan om blunders.

‘Dat had niet zo gemoeten’ is een veelgehoorde verzuchting in dit verband. Roel Bekker gaat op basis van een analyse van de voorvallen, maar ook aan de hand van zijn eigen ervaringen als topambtenaar, in op wat er misgaat. Hij beschrijft een groot aantal grote en kleine mislukkingen. Kern van het boek is een verkenning van de oorzaken van wat er fout is gegaan. En dan vooral de achterliggende oorzaken: het politieke systeem, de bureaucratie of de verkokering van de overheid. Of gewoon stommiteiten. In een apart hoofdstuk komt een aantal blundergebieden aan de orde, terreinen of thema’s waarbij het vaker fout gaat dan normaal. Hoe komt dat?

Bij de overheid gaat men ongemakkelijk om met fouten. Ze worden vaak ontkend of gebagatelliseerd. Of juist sterk uitvergroot. Roel Bekker beschrijft een tiental van de meest gebruikte reacties van de overheid, variërend van ‘hoezo, fout?’ tot deemoed en het aanbieden van excuses. Tot slot komt hij met een aantal suggesties ter verbetering.

Information about the author(s)

Roel Bekker heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Groningen. Hij was vanaf 1970 werkzaam bij het ministerie van VROM, onder andere van 1985-1992 als plv. SG. Daarna was hij een aantal jaren consultant, als partner bij TwynstraGudde. In 1998 werd hij SG van het ministerie van VWS. Van 2007 2010 was hij programma-SG Vernieuwing Rijksdienst. Van 2008-2014 was hij bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen in de publieke sector aan de Universiteit van Leiden (Albeda Leerstoel).

Product specifications

Author(s) Roel Bekker
ISBN Book 978-94-6236-122-5,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6094-969-2,#1 edition
Publication date 13 maart 2020
Number of pages 400 Pages
Brand Boom bestuurskunde
Subject(s) Bestuurskunde algemeen, Politicologie
Language Dutch

Also interesting

Openbaar bestuur en media
 • Rianne Dekker, Sandra Jacobs en Iris Korthagen
Lessen uit crises en mini-crises 2019
 • Vina Wijkhuijs en Menno van Duin
Wat het uitmaakt
 • Arie de Jong