De advocatuur als onderneming

De advocatuur als onderneming
 • Een gids voor de succesvolle en winstgevende exploitatie van een advocatenkantoor
 • Author(s): W.J. Hengeveld, A.A. Posthumus Meyjes, S.M. van der Stoel, C. de la Fuente, H. Schuurman, B. van Selm, A.M.M.J. Brueren, M.J. Brouwer-'t Hart, E. Peeters, M.B.H.G. Hermkes-van Ham, E.J. Weller, B.E.E. van Sytzama, Han Mesters, Anne-Laure Losseau en Marijn Rooijmans
 • Editorial board: Willem Hengeveld
 • ISBN Book: 978-94-6290-728-7, #2 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6094-517-5, #2 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 74,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 74,50
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

De advocatuur moet op veel fronten professionaliseren en moderniseren. Een duidelijke en een realistische strategie is een allereerste vereiste. De eisen van deze en de komende tijd verlangen dat een advocatenkantoor, onafhankelijk van de omvang, als een professionele en moderne onderneming wordt gedreven, wil het toekomstbestendig zijn.

Om als advocatenkantoor toekomstbestendig te zijn is het cruciaal om de bedrijfsvoering te professionaliseren. Denk daarbij aan zaken zoals de dagelijkse leiding, ICT, automatisering van processen, legal project management, strategie met betrekking tot pricing, marketing en business development, compliance-eisen die steeds belangrijker worden en last but zeker not least, personeelsbeleid; doorgaans zaken waar advocaten wel een mening over hebben, maar niet altijd verstand van. Wil een kantoor in een zwaar concurrerende en veranderende markt structureel boven het maaiveld uitsteken, dan moeten deze zaken modern en goed geregeld zijn.

In dit boek worden stapsgewijs de verschillende aspecten doorlopen die kunnen leiden tot een deugdelijke aan de huidige tijd aangepaste strategie en daarop gebaseerde exploitatie van het kantoor. Het boek geeft een handleiding hoe een praktijk op te bouwen, deze te onderhouden en winstgevend te exploiteren.

In deze tweede herziene druk is een aantal hoofdstukken toegevoegd. Daarnaast zijn de bestaande hoofdstukken herzien en uitgebreid.


Boeksignalering NTBR 2021/4 door W.H. van Boom
(...) Het runnen van een succesvol advocatenkantoor vergt professionalisering en modernisering, dat is de boodschap. Er staan onder meer interessante hoofdstukken in over legal design, legal tech, projectmanagement en de financiën van het advocatenbedrijf. Ik denk dat het boek waardevol is voor net afgestudeerde juristen (zodat ze weten waar ze aan beginnen), voor wetenschappers (zodat ze beter begrijpen of bevestigd zien wat kenmerkende verschillen zijn tussen hen en de rechtspraktijk) en zeker ook voor bestuurders van rechtenfaculteiten (het kan helpen om te zien waar de toegevoegde waarde van onze faculteiten de komende tijd in gelegen zal moeten zijn).

Product specifications

Author(s) W.J. Hengeveld, A.A. Posthumus Meyjes, S.M. van der Stoel, C. de la Fuente, H. Schuurman, B. van Selm, A.M.M.J. Brueren, M.J. Brouwer-'t Hart, E. Peeters, M.B.H.G. Hermkes-van Ham, E.J. Weller, B.E.E. van Sytzama, Han Mesters, Anne-Laure Losseau en Marijn Rooijmans
Editorial board Willem Hengeveld
ISBN Book 978-94-6290-728-7,#2 edition
ISBN E-Book 978-94-6094-517-5,#2 edition
Publication date 30 januari 2020
Number of pages 410 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Algemeen
Language Dutch

Also interesting

Regeldruk in het onderwijs
 • Marlies Blesgraaf
Uitleg van de Grondwet: Studenteneditie
 • Ernst Hirsch Ballin, Eric Janse de Jonge en Gert Jan Leenknegt
Recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken
 • B. Roorda, J.G. Brouwer en A.E. Schilder
Spreken dat bondig is
 • Robert Sanders en Ernst van Win
Handboek tuchtrecht
 • R.L. Herregodts en M.L. Batting