De ban van beheersing

De ban van beheersing
 • Naar een reflexieve bestuurskunst
 • Author(s): Robert van Putten
 • ISBN Book: 978-94-6236-135-5, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5454-685-6, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 51,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 51,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

In De ban van beheersing staat het denkbeeld ‘maakbaarheid’ centraal. Hoewel sterk verwaarloosd in het publieke debat en in de bestuurskunde, blijkt de maakbaarheidsgedachte springlevend in de praktijk van beleid, bestuur en politiek. We zijn nog volop ‘in de ban van beheersing’. Vandaag de dag draagt maakbaarheid bovendien een neoliberaal stempel. Dat is wat het eerste deel van dit boek betoogt én bekritiseert. De vraag die daarom in het tweede deel centraal staat is hoe we ‘uit de ban van beheersing’ kunnen komen. Een wenkend perspectief ligt in de herwaardering van premoderne inzichten. Door opnieuw de deugd van de gematigdheid centraal te stellen, de logica van sociale praktijken te respecteren en als een ambachtsman te handelen kan maakbaarheidsdenken begrensd worden. Bovendien schuilen hierin aanknopingspunten voor een ‘neosociaal’ perspectief op bestuur en beleid.

Information about the author(s)

Robert van Putten (1987) is filosoof en bestuurskundige. Hij promoveert op dit boek aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Product specifications

Author(s) Robert van Putten
ISBN Book 978-94-6236-135-5,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5454-685-6,#1 edition
Publication date 15 april 2020
Number of pages 276 Pages
Brand Boom bestuurskunde
Subject(s) Bestuurskunde algemeen
Language Dutch

Also interesting

Niet bevoegd, wel verantwoordelijk?
 • Willem Bantema, Saskia Westers en Solke Munneke
Beleidsontwikkeling in de 21e eeuw
 • Peter van Hoesel en Max Herold
Goed geschoold
 • Bram Verhulst
Met andere ogen
 • Hans Bosselaar