De deskundige in het strafproces

De deskundige in het strafproces
 • Author(s): M.M. Dolman
 • ISBN Book: 978-94-6290-012-7, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5189-204-8, #1 edition
 • Year of publication: 2022
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 44,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 44,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

De wereld wordt steeds ingewikkelder, en dat geldt ook voor de strafrechtspleging. Steeds vaker moet voor de vaststelling van feiten in het strafproces een beroep worden gedaan op deskundigen. De deskundige heeft in 2010 zijn eigen plaats in het Wetboek van Strafvordering gekregen, wat aanzet gaf tot een procespraktijk waarin hij geen figurant is, maar een dragende bijrol vervult. Daaraan zijn verschillende aspecten te onderscheiden: de regelgeving die de taakvervulling van de deskundige beheerst, sanctionering van die regels en de praktijk.

Het functioneren van de deskundige in het strafproces wordt daarom belicht aan de hand van drie thema’s. Eerst wordt besproken hoe zijn deskundigheid wordt gewaarborgd, vervolgens welke rollen de deskundige in het strafproces vervult en ten slotte hoe de deskundige bijdraagt aan de rechterlijke oordeelsvorming.

Omdat het functioneren van de deskundige in de praktijk centraal staat, is dit boek in de eerste plaats bestemd voor betrokkenen bij de strafrechtspleging: rechters, officieren van justitie, advocaten én deskundigen. Bovendien biedt het studenten ingang tot een materie die almaar boeiender wordt.

Information about the author(s)

Mr. Dr. M.M. (Menno) Dolman (Den Haag, 1967) promoveerde in 2006 op het proefschrift ‘Overmacht in het stelsel van strafuitsluitingsgronden’. Hij was verbonden aan de UvA en de UM en publiceert over (internationaal) straf- en strafprocesrecht en militair recht. Mr. Dolman is rechter-plaatsvervanger in de rechtbanken Den Haag en Rotterdam.

Product specifications

Author(s) M.M. Dolman
ISBN Book 978-94-6290-012-7,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5189-204-8,#1 edition
Publication date 16 februari 2022
Number of pages 220 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Strafrecht
Language Dutch

Also interesting

Evaluatie Besluit Adviescollege levenslanggestraften
 • C. Hofman, P.A.M. Mevis en P.A.M. Verrest
Straffen voor vuurwapenbezit in Rotterdam
 • V.J.H. Mooren, P.A.M. Verrest en V.K. Boer
Opstellen over menselijkheid in het strafrecht
 • Sam van den Akker, Alrik de Haas, Ferry de Jong en Theo de Roos
Spreekt het recht tot iedereen?
 • Geerke van der Bruggen, Henk Pander Maat en Leonie van Lent
De strafzaak achter de strafbeschikking
 • L.M. Schoutsen, J.W. de Keijser, P.M. Schuyt en J.H. Crijns