De dubbele woonplaats in het socialezekerheidsrecht

De dubbele woonplaats in het socialezekerheidsrecht
  • Een onderzoek naar de toepassing van woonplaatsbepalingen op co-ouders en semigranten
  • Author(s): M. van Everdingen
  • ISBN Book: 978-94-6212-688-6, #1 edition
  • ISBN E-Book: 978-90-5189-900-9, #1 edition
  • Year of publication: 2022
  • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 72,00
Product in stock
Delivery in 5 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 72,00
Readily available
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Het socialezekerheidsrecht kent honderden bepalingen waarin het van belang is waar iemand woont. Het kan lastig zijn om deze bepalingen toe te passen op personen die op meerdere plekken tegelijk wonen, zoals kinderen van co-ouders of semigranten (mensen die in meerdere landen tegelijk wonen).

Deze studie gaat over de toepassing van woonplaatsbepalingen op personen met een dubbele woonplaats. Passen bestuursorganen en rechters deze bepalingen op een consistente, zorgvuldige en responsieve wijze toe? Het boek bevat twee deelstudies. De deelstudie over co-ouders ziet vooral op bepalingen over het huishouden, terwijl de deelstudie over semigranten is toegespitst op bepalingen over het woonland. Beide deelstudies bevatten een uitgebreide beschrijving van beleid en jurisprudentie.

Target group

Het boek is interessant voor ervaringsdeskundigen en hun adviseurs, maar ook voor juristen bestuursrecht of socialezekerheidsrecht. Daarnaast is het boek van belang voor medewerkers burgerzaken van gemeenten.

Information about the author(s)

Mr. drs. M. (Marjolein) van Everdingen werkt vanaf 2001 als juridisch beleidsadviseur voor de Sociale verzekeringsbank. Zij was als buitenpromovenda verbonden aan de Universiteit Maastricht.

Product specifications

Author(s) M. van Everdingen
ISBN Book 978-94-6212-688-6,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5189-900-9,#1 edition
Publication date 16 mei 2022
Number of pages 353 Pages
Series Bakelsinstituut
Brand Boom juridisch
Subject(s) Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting