De grenzen van professionele ruimte

De grenzen van professionele ruimte
 • Normoverschrijdend gedrag bij een Limburgs politieteam
 • Author(s): Ivo van Duijneveldt
 • ISBN Book: 978-94-6236-255-0, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5189-195-9, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications

Downloads

Table of content
ca. € 34,90
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 5 november 2021
ca. € 34,90
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 10 december 2021
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Het politieteam van Horst aan de Maas werd landelijk bekend door een vernieuwende manier van werken. Het team stelde de vraag van de burger consequent centraal. Beperkende regels en formaliteiten werden waar mogelijk geschrapt. De landelijke korpschef, de minister en de staatssecretaris waren vol lof over het team. In 2019 kwam hetzelfde team echter in het nieuws vanwege een disciplinair onderzoek naar ondermijnend gedrag en misbruik van bevoegdheden. Vijf agenten werden ontslagen. Zes andere medewerkers kregen lichtere straffen opgelegd.

Hoe kon dit in een voorbeeldteam gebeuren? In hoeverre is het ondermijnend gedrag een gevolg van regelvrijer werken? Hoe werd het team in hun werkzaamheden begeleid en wat was de impact van de reorganisatie toen de nationale politie werd gevormd? Hoe uniek is deze casus eigenlijk en wat kan de politie ervan leren?

Information about the author(s)

Ivo van Duijneveldt is organisatieadviseur bij Andersson Elffers Felix. Hij werkt regelmatig in onderzoeks- en adviesopdrachten voor en met de politie.

Product specifications

Author(s) Ivo van Duijneveldt
ISBN Book 978-94-6236-255-0,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5189-195-9,#1 edition
Expected 10 december 2021
Number of pages 116 Pages
Brand Boom criminologie
Subject(s) Criminologie
Language Dutch

Also interesting

ProHIC Book of Basics
 • Bram van Dijk, Paul van Soomeren, Armando Jongejan, and Marian Krom
Bestuurlijk verval in de semipublieke sector
 • Meike Bokhorst en Sjors Overman
Alarmbellen in het brein?
 • Félice van Nunspeet en Naomi Ellemers
Sancties voor burgers
 • Timo Verlaat, Erik Bijleveld, Arne Meeldijk en Peter Berkhout
Basisboek ProHIC
 • Bram van Dijk, Paul van Soomeren, Armando Jongejan en Marian Krom