De institutionele crisis van de rechtsstaat

De institutionele crisis van de rechtsstaat
  • Over de binnenkant van rechtsstatelijk bestuur
  • Author(s): Stavros Zouridis
  • ISBN Book: 978-94-6236-190-4, #2 edition
  • Year of publication: 2021
  • Product specifications
ca. € 46,50
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 16 augustus 2021
Request a free teacher copy for this product.
Request
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

De rechtsstaat maakt in Nederland anno 2019 veel emoties los. Het rommelt bij het openbaar ministerie, rechters komen in opstand, advocaten beschuldigen de minister van justitie van het verkwanselen van rechtsstatelijke principes en de georganiseerde onderwereld ondermijnt de rechtsstatelijke bovenwereld. Al deze signalen wijzen op een diepe crisis van de rechtsstaat in Nederland en, breder, in de Europese Unie. Omdat de rechtsstaat de belangrijkste maatschappelijke institutie is voor onze welvaart en ons geluk, staat er veel op het spel. Dat we nog maar weinig van de crisis van de rechtsstaat begrijpen komt door het institutionele karakter van deze crisis, maar ook door de Babylonische spraakverwarring erover in wetenschap, media en politiek. Dit boek schept orde in het debat en ontrafelt de institutionele crisis van de rechtsstaat in West-Europa.

Product specifications

Author(s) Stavros Zouridis
ISBN Book 978-94-6236-190-4,#2 edition
Expected 16 augustus 2021
Number of pages 280 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Studieboeken bestuur en beleid
Brand Boom bestuurskunde
Subject(s) Bestuurskunde algemeen, Algemeen
Language Dutch

Also interesting

Openbaar bestuur en media
  • Rianne Dekker, Sandra Jacobs en Iris Korthagen
Tussen toets en bestuur
  • P.J.J. Zoontjens en H.J.M. van Berkel