De integere rechter

De integere rechter
 • Ethiek en praktijk van het rechterlijk beroep
 • Author(s): Arie-Jan Kwak en Derk Venema
 • ISBN Book: 978-94-6212-740-1, #1 edition
 • ISBN Book: 978-94-0011-204-9, #1 edition
 • Year of publication: 2022
 • Product specifications

Downloads

Table of content
ca. € 45,00
This is an announcement
Prices are subject to change
Expected 23 november 2022
€ 45,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

De integriteit van de rechter is, net als die van andere publieke functionarissen, steeds vaker onderwerp van discussie en kritiek. Maar wat houdt integriteit precies in? De integere rechter gaat uit van het idee dat integriteit bestaat uit trouw van de rechterlijk ambtenaar aan de eigen institutionele waarden en normen. Integriteit is dus een overkoepelende norm die voor de rechter voorschrijft dat hij zich consequent onpartijdig, onafhankelijk, autonoom en professioneel gedraagt.

De integere rechter biedt zowel een theoretische bespreking van rechterlijke beroepsethiek als een meer praktische reflectie op de concrete dilemma’s waarmee de rechter in zijn werk en privéleven geconfronteerd kan worden. Het biedt verder een bespreking van de rechterlijke onpartijdigheid en onafhankelijkheid in de context van de democratische rechtsstaat en van autonomie en professionaliteit in de context van de moderne rechterlijke organisatie.

Target group

Voor rechters geeft dit boek een aanzet tot systematische reflectie over de ethische kanten van hun beroep. Voor andere juristen en niet-juristen biedt het een interessante inkijk in het werk en het leven van rechters.

Information about the author(s)

De auteurs putten uit hun jarenlange ervaring als docent beroepsethiek in de opleiding voor rechters (SSR). Daar naast is Derk Venema docent recht aan de Open Universiteit en is Arie-Jan Kwak docent recht aan de Universiteit Leiden.

Product specifications

Author(s) Arie-Jan Kwak en Derk Venema
ISBN Book 978-94-6212-740-1,#1 edition
ISBN Book 978-94-0011-204-9,#1 edition
Publication date 25 november 2022
Number of pages 212 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Metajuridica
Language Dutch

Also interesting

Handboek tuchtrecht
 • R.L. Herregodts en M.L. Batting
Logic for Lawyers
 • Jonathan E. Soeharno and Daniël F.H. Stein
Recht in context
 • Sanne Taekema, Jeanne Gaakeer en Marc Loth
Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis
 • J.H.A. Lokin, W.J. Zwalve en C.J.H. Jansen
Tussen de regels
 • P. de Winter