De jacht op publieke waarde

De jacht op publieke waarde
 • Hoe overheden opgaven formuleren en realiseren
 • Author(s): Roeland Stolk, Henk Wesseling en Pepijn van der Beek
 • ISBN Book: 978-94-6236-244-4, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5189-179-9, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications
€ 29,90
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Embargo until 24-11-2021
€ 29,90
Readily available
Embargo until 24-11-2021
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Er wordt al jarenlang gesproken over een overheid die ‘opgavegericht publieke waarde realiseert’. Dit boek concretiseert die modeterm. Vanuit verschillende perspectieven van mensen wordt inzichtelij k en concreet gemaakt wat een opgave is, wat publieke waarde is en hoe deze geproduceerd wordt. Het boek werkt uit wat de missie om zoveel mogelij k publieke waarde te realiseren, betekent voor het handelen en organiseren van overheidsorganisaties.

Product specifications

Author(s) Roeland Stolk, Henk Wesseling en Pepijn van der Beek
ISBN Book 978-94-6236-244-4,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5189-179-9,#1 edition
Publication date 18 oktober 2021
Embargo date 24 november 2021
Number of pages 216 Pages
Brand Boom bestuurskunde
Subject(s) Bestuurskunde algemeen
Language Dutch

Also interesting

In betere banen
 • Auke Klijnsma, Peter Blok en Simone Lensink
Effecten van decentralisatie
 • Fred Fleurke, Rudie Hulst en Piet de Vries
Kennisdemocratie
 • Roel in 't Veld
De resonante rechtsstaat
 • Stavros Zouridis
Omwille van fatsoen
 • Willemijn van der Zwaard
Lessen uit de coronacrisis: het jaar 2020
 • Vina Wijkhuijs en Menno van Duin