De migratiesamenleving

De migratiesamenleving
 • Migratie en diversiteit als gordiaanse knoop
 • Editorial board: Reinout Kleinhans, Mark van Ostaijen en Kimberly Seibel
 • ISBN Book: 978-94-6236-315-1, #1 edition
 • Year of publication: 2022
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 21,00
Product in stock
Delivery in 5 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Deze titel is digitaal beschikbaar via Open Access. Volg deze link om de publicatie te bekijken.

Migratie en migratiegerelateerde diversiteit staan permanent in de belangstelling. Zo stellen de ‘vluchtelingencrises’, Black Lives Matter, bed-bad-brood en groeiende kansenongelijkheid ons voor ‘nieuwe’ uitdagingen en beleidsopgaven. Vaak ontbreekt het zicht op de complexiteit en de dieper liggende maatschappelijke problemen waar vluchtelingen, asielzoekers en migranten deel van uitmaken. In een permanente crisismodus bestaan geen gemakkelijke oplossingen.

Deze bundel ontrafelt de complexiteit en verwevenheid in vraagstukken over opvang, huisvesting, werk, onderwijs, sociale zekerheid, wijkvernieuwing, klassenmigratie en cultuurdeelname. Vanuit verschillende perspectieven laten de auteurs zien hoe migratie en diversiteit tegelijkertijd een probleem, uitdaging, kans, oplossing, oorzaak en gevolg kunnen zijn. Hierbij staat de governance centraal, oftewel de samenwerking tussen burgers, netwerken en organisaties op verschillende bestuurlijke niveaus. Uniek is dat de auteurs putten uit nieuw onderzoek, over de grenzen van hun eigen disciplines heen kijken en concrete handelingsperspectieven bieden.

Target group

Deze bundel is bedoeld voor bestuurders en beleidsmakers die antwoord willen op prangende migratie- en diversiteitsvragen. Dit boek is ook een sleuteltekst voor studenten, practitioners en anderen die zich in de dagelijkse praktijk buigen over de implicaties en de governance van migratiegerelateerde diversiteit.

Product specifications

Editorial board Reinout Kleinhans, Mark van Ostaijen en Kimberly Seibel
ISBN Book 978-94-6236-315-1,#1 edition
Publication date 25 augustus 2022
Number of pages 132 Pages
Brand Boom bestuurskunde
Subject(s) Bestuurskunde algemeen
Language Dutch

Also interesting

De blijvende staat van Frissen
 • Stavros Zouridis, Marcel Thaens, Lieve Timmermans en Volkert Batelaan
Samenwerken en regisseren met impact
 • John Goedee en Arnoud Entken
Ontbindend en bindend besturen van de omgeving
 • Stavros Zouridis, Eva Wolf en Feie Herkes
Groningen en de bevingen
 • Wim Derksen en Mariëlle Gebben