De Omgevingswet

De Omgevingswet
  • Een korte introductie
  • Author(s): J.H.G. van den Broek
  • ISBN Book: 978-94-6290-703-4, #1 edition
  • ISBN E-Book: 978-94-6094-245-7, #1 edition
  • Year of publication: 2020
  • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 22,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 22,50
Readily available
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

In 2022 is het zover en treedt de Omgevingswet in werking. Dit heeft vergaande gevolgen voor de dagelijkse praktijk. De wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving, zoals het bouwen van een woning of een bedrijf. Maar liefst 26 wetten worden vervangen, zoals de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet geluidhinder, de Wet natuurbescherming, en grote delen van de Wet milieubeheer en de Erfgoedwet.

De Omgevingswet gaat uit van zes kerninstrumenten. Elke overheid moet een strategische omgevingsvisie maken. Programma’s moeten ervoor zorgen dat doelen worden bereikt. Activiteiten moeten voldoen aan algemene regels in het gemeentelijke omgevingsplan, de provinciale omgevingsverordening, de waterschapsverordening en rijksregels in het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. Bestemmingsplannen en keuren, maar ook het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit vervallen. Voor sommige activiteiten is een omgevingsvergunning of een projectbesluit verplicht. Bedrijven heten niet langer inrichting, maar milieubelastende activiteit. De bouwvergunning is opgeknipt in een technische ‘bouwvergunning’ en een ruimtelijke ‘omgevingsplanvergunning’.

 

Target group

Deze korte introductie is geschikt voor overheden, bedrijven, adviseurs, advocaten, wetenschappers en studenten.

Product specifications

Author(s) J.H.G. van den Broek
ISBN Book 978-94-6290-703-4,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6094-245-7,#1 edition
Publication date 21 januari 2020
Number of pages 192 Pages
Series Korte introducties
Brand Boom juridisch
Subject(s) Omgevingsrecht
Language Dutch

Also interesting