De ontwikkeling van de private bewakingssector in België (1907-1990)

De ontwikkeling van de private bewakingssector in België (1907-1990)
 • Een historisch-criminologisch perspectief op transities in de veiligheidszorg
 • Author(s): Pieter Leloup
 • ISBN Book: 978-94-6236-199-7, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-518-7, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 85,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for us and our suppliers, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 85,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Hoewel de privatisering van veiligheid vaak als een recent fenomeen wordt aanschouwd, ligt de oorsprong van de moderne private bewakingssector in België reeds in het begin van de twintigste eeuw. Binnen het bestaand wetenschappelijk onderzoek bleef de historische ontwikkeling van de aard, het beleid en de regulering van dit fenomeen echter tot op heden onderbelicht.

Met dit boek wordt op basis van nooit eerder onderzocht archiefmateriaal de rijke geschiedenis van de Belgische private bewakingssector voor een eerste maal in kaart gebracht. Naast een gedetailleerde bespreking van de totstandkoming van de private bewakingssector zelf, heeft de auteur aandacht voor de wijze waarop de Belgische overheid die ontwikkeling waarnam en waar nodig bijstuurde. Dit boek toont bovendien aan hoe de geschiedenis van deze sector de beeldvorming en het huidige beleid inzake private veiligheid nog steeds beïnvloeden. Daarmee legt dit werk ook de maatschappelijke relevantie bloot van een historisch perspectief op recentere ontwikkelingen in de veiligheidszorg.

Information about the author(s)

Pieter Leloup is naast Doctor in de Criminologische Wetenschappen historicus van opleiding. Hij is verbonden aan het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), Faculteit Recht & Criminologie, Universiteit Gent. Zijn onderzoek focust op de historische criminologie, private veiligheidszorg en verschuivingen in onder meer het Belgische veiligheidsbeleid en -denken over de tijd heen. Zijn huidig postdoctoraal onderzoek is een internationale analyse van laatmoderne beleidstrends in private veiligheidszorg in een continentaal Europese en Angelsaksische context.

Product specifications

Author(s) Pieter Leloup
ISBN Book 978-94-6236-199-7,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-518-7,#1 edition
Publication date 5 mei 2021
Number of pages 530 Pages
Series Het groene gras
Brand Boom criminologie
Subject(s) Criminologie
Language Dutch

Also interesting

Het dodelijke dienstwapen
 • Julia Teunissen, Lotte Nietzman, Jo-Anne Kramer, Petra I. Verstrepen, Melinda E. Zwanenburg, André W.E.A. De Zutter, Ricardo Nieuwkamp en Peter J. van Koppen
De Mokumse mokermoord
 • Julie Rijnders, Lisette Dirksen, Rachel Splinters, Jochem Scheepers, Guillaume Beijers, Jasper J. van der Kemp en Peter J. van Koppen
Twee eeuwen gevangen
 • Herman Franke
Basisboek cybercriminaliteit
 • W. van der Wagen, J.J. Oerlemans en M. Weulen Kranenbarg