De plaats van de eenmanszaak in het stelsel van het privaatrecht

De plaats van de eenmanszaak in het stelsel van het privaatrecht
  • Een dogmatische en rechtsvergelijkende beschouwing over de Nederlandse discussie naar de plaats van de eenmanszaak in het stelsel van het privaatrecht
  • Author(s): Adiba Bouichi
  • ISBN Book: 978-94-6290-945-8, #1 edition
  • ISBN E-Book: 978-90-8974-521-7, #1 edition
  • Year of publication: 2021
  • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 64,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
ca. € 64,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 21 april 2021
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

De eenmanszaak is een verzameling van zaken en vermogensrechten. Hoe deze rechtsvorm past in het stelsel van het privaatrecht is onduidelijk. Al eeuwenlang wordt de rechtsvraag of de eenmanszaak een goed is bediscussieerd in de rechtswetenschap. Deze vraag speelt als de eenmansondernemer een huwelijksgemeenschap aangaat of beëindigt, overlijdt, zijn recht op de onderneming overdraagt of inbrengt in een personenvennootschap of BV, of als hij zijn recht op de onderneming financiert.

In dit onderzoek wordt nagegaan of het recht op de onderneming een goed is in de zin van artikel 3:1 BW en wat de rechtsgevolgen daarvan zijn. De auteur geeft een volledig beeld van deze discussie. Ook komt zij door gebruik te maken van dogmatiek en rechtsvergelijking tot een ander antwoord dan de heersende leer op deze maatschappelijk relevante rechtsvraag. Zij pleit voor erkenning van het recht op de onderneming als vermogensrecht.

Product specifications

Author(s) Adiba Bouichi
ISBN Book 978-94-6290-945-8,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-521-7,#1 edition
Publication date 21 april 2021
Number of pages 298 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Ondernemingsrecht
Language Dutch

Also interesting