De rechten van ongedocumenteerde kinderen in Curaçao

De rechten van ongedocumenteerde kinderen in Curaçao
 • Een gezamenlijke verantwoordelijkheid
 • Author(s): C.M. Sandelowsky-Bosman, T. Liefaard, S.E. Rap en F.A.N.J. Goudappel
 • ISBN Book: 978-94-6290-965-6, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-691-7, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 54,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 54,50
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Er bestaan grote zorgen om kinderen die zonder verblijfsvergunning in Curaçao verblijven. Deze ongedocumenteerde kinderen komen veelal uit Venezuela en hun fundamentele rechten en vrijheden zijn in het geding. De mogelijkheden voor de kinderen om hun verblijf te legaliseren zijn zeer beperkt. Daarnaast ontbreekt het aan adequate opvang, gezondheidszorg en scholing. De ongedocumenteerde kinderen bevinden zich in Curaçao, een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden dat als geheel verdragsstaat is bij het VN-Verdrag voor de Rechten van het Kind en andere mensenrechtenverdragen. Wat betekent dit voor het waarborgen van de rechten van deze kwetsbare groep kinderen?

Dit onderzoek verkent de juridische en sociale situatie van ongedocumenteerde kinderen in Curaçao en analyseert hun rechten en vrijheden in het licht van het staatsbestel van het Koninkrijk. Het beoogt bij te dragen aan een betere implementatie en naleving van internationale kinderrechten binnen het Koninkrijk, en in het bijzonder aan een betere bescherming van ongedocumenteerde kinderen in Curaçao.

Dit boek is van belang voor professionals werkzaam met ongedocumenteerde kinderen in Curaçao of met de koninkrijksbrede implementatie van de rechten van kinderen. Het richt zich ook op onderzoekers en studenten geïnteresseerd in internationale kinderrechten en/of in de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Information about the author(s)

Chrisje Sandelowsky-Bosman is promovenda en doet onderzoek naar wereldburgerschap aan de Rechtenfaculteit en de faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden. Haar onderzoek wordt gefinancierd door de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO). Eerder werkte ze als Onderzoeks- en Onderwijsassistent voor de Afdeling Jeugdrecht van de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Daarvoor werkte zij twee jaar vrijwillig in New York als paralegal voor Sanctuary for Families. Voordat ze naar New York verhuisde, is zij 5 jaar advocaat geweest in Nederland.

Prof. mr. dr. Ton Liefaard is hoogleraar kinderrechten en vice-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Hij bekleedt de UNICEF-leerstoel kinderrechten en is programmadirecteur van de Master of Laws: Advanced Studies in International Children’s Rights. Hij doceert en publiceert over tal van kinderrechtenthema’s, waaronder internationale kinderrechten, jeugdstrafrecht, detentie van kinderen, participatie en access to justice, en kinderrechten in de Cariben.

Dr. Stephanie Rap is universitair docent kinderrechten bij de Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden. In haar onderzoek richt zij zich op de participatie van kinderen en jongeren in juridische en administratieve procedures. Zij maakt gebruik van een interdisciplinaire benadering en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Daarnaast verzorgt zij onderwijs in de Master of Laws: Advanced Studies in International Children’s Rights. Stephanie is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten.

Prof. dr. Flora Goudappel is hoogleraar Europees recht en decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de University of Curaçao. Zij houdt zich bezig met de positie van de landen en gebieden overzee van de Europese Unie en (Europees) vluchtelingenrecht. Zij heeft in vele landen gedoceerd en op conferenties gesproken.

Product specifications

Author(s) C.M. Sandelowsky-Bosman, T. Liefaard, S.E. Rap en F.A.N.J. Goudappel
ISBN Book 978-94-6290-965-6,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-691-7,#1 edition
Publication date 16 juni 2021
Number of pages 190 Pages
Series E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Brand Boom juridisch
Subject(s) Burgerlijk (proces)recht
Language Dutch

Also interesting

Rechtsmiddelen
 • R.R. Verkerk
Schadevaststelling in het geding
 • M.K.G. Tjepkema, G. van Rijssen en C.H. van Dijk
De invloed van wetgeving op de procespraktijk
 • P.E. Ernste, F.F. Langemeijer en N.J. Schrijver
Voorportalen voor burgers en kleine ondernemingen
 • R.C. Hartendorp, S.P.S. Haricharan en T. Lubbers