De resonante rechtsstaat

De resonante rechtsstaat
 • Over de institutionele crisis van de rechtsstaat en hoe er weer uit te komen
 • Author(s): Stavros Zouridis
 • ISBN Book: 978-94-6236-190-4, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications
ca. € 48,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 16 augustus 2021
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

De vorige druk van deze uitgave werd uitgebracht met de titel De institutionele crisis van de rechtsstaat.

De rechtsstaat maakt in Nederland anno 2021 veel emoties los. Het rommelt bij het openbaar ministerie, rechters komen in opstand, advocaten beschuldigen de minister van justitie van het verkwanselen van rechtsstatelijke principes en de georganiseerde onderwereld ondermijnt de rechtsstatelijke bovenwereld. Al deze signalen wijzen op een diepe crisis van de rechtsstaat in Nederland en, breder, in de Europese Unie. Omdat de rechtsstaat de belangrijkste maatschappelijke institutie is voor onze welvaart en ons geluk, staat er veel op het spel. Dat we nog maar weinig van de crisis van de rechtsstaat begrijpen komt door het institutionele karakter van deze crisis, maar ook door de Babylonische spraakverwarring erover in wetenschap, media en politiek. Dit boek schept orde in het debat en ontrafelt de institutionele crisis van de rechtsstaat in West-Europa.

Product specifications

Author(s) Stavros Zouridis
ISBN Book 978-94-6236-190-4,#1 edition
Expected 16 augustus 2021
Number of pages 280 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Studieboeken bestuur en beleid
Brand Boom bestuurskunde
Subject(s) Bestuurskunde algemeen, Algemeen
Language Dutch

Also interesting

Accompli
 • R.S. Meijer, I.P.M. van den Nieuwendijk, P. Sluijter, R.R. Verkerk, B.T.M. van der Wiel en M. Zilinsky
Het stopzetten van KEI-civiel nader bezien
 • F.F. van den Borne, L.C. Cox, Y.E.M. Cremers, D.A. Groenewoud, S.C.B. Schaghen en T.W.N. Stijns
De toekomst van de sociale zekerheid: de menselijke maat in een solidaire samenleving
 • Ernst Hirsch Ballin, Teun Jaspers, André Knottnerus en Harriet Vinke