De strafmaat voor jeugdige daders van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven in internationaal perspectief

De strafmaat voor jeugdige daders van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven in internationaal perspectief
 • Author(s): J.J. Asscher, Y.N. van den Brink, H.E. Creemers, E. Huls, E.K. van Logchem, N. Lynch en S.E. Rap
 • ISBN Book: 978-94-6290-943-4, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-517-0, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 52,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
ca. € 52,50
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 4 maart 2021
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

De sanctionering van jeugdigen die zich schuldig maken aan een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf is in Nederland al langere tijd onderwerp van politieke en maatschappelijke discussie. In dit onderzoek wordt in kaart gebracht welke sancties Nederland en andere Europese landen – België (Vlaanderen), Duitsland, Engeland en Wales, Ierland en Zweden – hanteren voor minderjarigen en jongvolwassenen (tot 23 jaar) die een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf hebben gepleegd. Ook wordt onderzocht wat de effectiviteit van deze sancties is en hoe de diverse sanctiestelsels zich verhouden tot internationale en Europese kinder- en mensenrechten. Vervolgens wordt gereflecteerd op de vraag in hoeverre de bevindingen van dit onderzoek aanleiding geven tot aanpassing van de Nederlandse strafrechtelijke aanpak van jeugdigen die worden veroordeeld voor een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf. Uiteindelijk resulteert het onderzoek in een aantal concrete aandachtspunten voor wetgeving en beleid en suggesties voor ver volgonderzoek die de wetgever en beleidsmakers beogen te ondersteunen bij het maken van goed geïnformeerde, weloverwogen en wetenschappelijk onderbouwde beslissingen omtrent dit vraagstuk. Hiermee legt dit onderzoek een belangrijke wetenschappelijke basis voor het ontwikkelen van een effectief en kinder- en mensenrechtenconform sanctiestelsel voor jeugdigen die zich schuldig maken aan een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf in Nederland en daarbuiten.

Information about the author(s)

Prof. dr. Jessica Asscher is hoogleraar Forensische Orthopedagogiek aan Universiteit Utrecht en universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam.

Mr. dr. Yannick van den Brink is universitair docent Jeugdrecht en Strafrecht aan de Universiteit Leiden en is als NWO Rubicon Research Fellow verbonden aan de University of Cambridge, Institute of Criminology (Verenigd Koninkrijk).

Dr. Hanneke Creemers is psycholoog en werkzaam als universitair docent Forensische Orthopedagogiek bij de afdeling Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

Mr. Eva Huls is zelfstandig onderzoeker/adviseur op het gebied van het jeugdrecht en heeft onderhavig onderzoek uitgevoerd vanuit haar onderzoeksaanstelling aan de Universiteit Utrecht.

Rick van Logchem BSc is onderzoeksassistent aan de afdeling Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

Dr. Nessa Lynch is Associate Professor of Law aan de Victoria University of Wellington (Nieuw-Zeeland) en gespecialiseerd in (jeugd)strafrecht en kinder- en mensenrechten.

Dr. Stephanie Rap is universitair docent Kinderrechten bij de afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden.

Product specifications

Author(s) J.J. Asscher, Y.N. van den Brink, H.E. Creemers, E. Huls, E.K. van Logchem, N. Lynch en S.E. Rap
ISBN Book 978-94-6290-943-4,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-517-0,#1 edition
Publication date 4 maart 2021
Number of pages 338 Pages
Series E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Brand Boom juridisch
Subject(s) Strafrecht
Language Dutch

Also interesting

Zakboek strafpiket
 • A.J. Horenblas en S. van den Akker
Financieel toezicht binnen het (jeugd)strafrecht
 • R.M. Koenraadt, M.M. Boone, S.E. Rap en S. Kappert
Meer dan een kwestie van tijd
 • Rozemarijn van Spaendonck