De strafzaak achter de strafbeschikking

De strafzaak achter de strafbeschikking
 • Een observatieonderzoek naar de berechting van strafbeschikkingszaken
 • Author(s): L.M. Schoutsen, J.W. de Keijser, P.M. Schuyt en J.H. Crijns
 • ISBN Book: 978-94-6212-662-6, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5189-598-8, #1 edition
 • Year of publication: 2022
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 44,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 44,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Als iemand wordt verdacht van een strafbaar feit, was het van oudsher aan de rechter om te oordelen over schuld en straf. Sinds 2008 kan ook het Openbaar Ministerie, zonder tussenkomst van een onafhankelijke rechter, schuld vaststellen en straf opleggen door middel van een strafbeschikking. Tegenwoordig wordt een op de zes misdrijven met zo’n strafbeschikking afgedaan. Deze fundamentele verandering in ons strafproces roept vragen op over de rechtsbescherming voor verdachten en de onafhankelijkheid en kwaliteit van de besluitvorming. Een deel van deze zorgen verdwijnt wellicht als zou blijken dat het Openbaar Ministerie tot dezelfde (kwaliteit van) beslissingen komt als een onafhankelijke rechter zou doen. Wanneer de verdachte in verzet gaat tegen de strafbeschikking of wanneer de executie van de opgelegde straf mislukt, komt de strafzaak alsnog voor de rechter. In die gevallen ontstaat de unieke mogelijkheid om te onderzoeken wat de verschillen zijn tussen het oordeel over schuld en straf door het Openbaar Ministerie en door de rechtbank.
 
In dit boek wordt verslag gedaan van een onderzoek naar deze zogenaamde strafbeschikkingszaken en de wijze waarop de officier van justitie en de rechter ter terechtzitting daarin omgaan met de feiten en de strafbeschikking die daaraan ten grondslag ligt. Daartoe is bij alle rechtbanken in Nederland van ruim driehonderd strafbeschikkingszaken de behandeling ter terechtzitting geobserveerd. Op basis daarvan wordt, naast kenmerken van deze zaken en de beslissingen, ook de visie van verdachten, officieren van justitie en rechters op de strafbeschikking geschetst.
 
Deze studie geeft een unieke en levendige inkijk in de praktijk van de strafbeschikking. Het onderzoek laat zien dat in een substantieel deel van de zaken rechters en officieren van justitie tot andere oordelen over schuld en straf komen. Daarmee is niet gezegd dat de praktijk van de strafbeschikking geen toekomst heeft. Wel worden concrete aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van de kwaliteit van strafbeschikkingen en de door verdachten ervaren rechtvaardigheid.

Information about the author(s)

De auteurs zijn verbonden aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. Laura Schoutsen is senior beleidsadviseur bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en ten tijde van dit onderzoek vanuit het gerechtshof Amsterdam gedetacheerd als onderzoeker. Jan de Keijser is hoogleraar Criminologie. Pauline Schuyt is hoogleraar Sanctierecht en straftoemeting en rector­directeur van de Academie voor Wetgeving en Academie voor Overheidsjuristen. Jan Crijns is hoogleraar Straf­- en strafprocesrecht.

Product specifications

Author(s) L.M. Schoutsen, J.W. de Keijser, P.M. Schuyt en J.H. Crijns
ISBN Book 978-94-6212-662-6,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5189-598-8,#1 edition
Publication date 7 maart 2022
Number of pages 207 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Strafrecht
Language Dutch

Also interesting

Evaluatie Besluit Adviescollege levenslanggestraften
 • C. Hofman, P.A.M. Mevis en P.A.M. Verrest
Straffen voor vuurwapenbezit in Rotterdam
 • V.J.H. Mooren, P.A.M. Verrest en V.K. Boer
Opstellen over menselijkheid in het strafrecht
 • Sam van den Akker, Alrik de Haas, Ferry de Jong en Theo de Roos
Spreekt het recht tot iedereen?
 • Geerke van der Bruggen, Henk Pander Maat en Leonie van Lent