De toekomst van de sociale zekerheid: de menselijke maat in een solidaire samenleving

De toekomst van de sociale zekerheid: de menselijke maat in een solidaire samenleving
 • Verkenningen van de toekomst van de sociale zekerheid, aangeboden aan Bert de Jong bij zijn afscheid als vicevoorzitter van Instituut Gak
 • Editorial board: Ernst Hirsch Ballin, Teun Jaspers, André Knottnerus en Harriet Vinke
 • ISBN Book: 978-94-6290-928-1, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-502-6, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 47,00
Product in stock
Delivery in 5 days (The Netherlands)
€ 47,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Ons stelsel van sociale zekerheid dient zowel het individuele welzijn als het algemeen maatschappelijk belang van duurzame inzetbaarheid, participatie en sociaaleconomische stabiliteit. Dat is extra belangrijk in tijden van crisis, om menselijke en economische schade maximaal te voorkomen. Sociale zekerheid is onmisbaar om een samenleving bijeen te houden waarin mensen op vele – vaak in de loop van hun leven wisselende – manieren sociaal en economisch hun plaats moeten vinden.

De stabiliteit van de sociale zekerheid staat onder druk door veranderingen die zich in hoog tempo opdringen: technologische vooruitgang, flexibilisering van arbeidsrelaties, en langer doorwerken. Bovendien wordt het stelsel op de proef gesteld door de coronapandemie en haar nasleep, die sociaal kwetsbaren extra hard raken in inkomen, gezondheid en welzijn. Deze ontwikkelingen onderstrepen het belang van stabiele kaders, zoals constitutionele en grondrechtelijke verankering van sociale zekerheid. Hiertoe behoort ook het Europees kader, want sociaaleconomische bedreigingen hebben vaak grensoverschrijdende oorzaken en moeten door internationale samenwerking worden gekeerd.

In deze verzameling van toekomstverkenningen worden contouren geschetst voor samenhang en stabiliteit van het stelsel van sociale zekerheid. Sociale bescherming naar menselijke maat, solidariteit en bescherming van werk en werkgelegenheid blijven hierbij de essentiële ijkpunten.

Product specifications

Editorial board Ernst Hirsch Ballin, Teun Jaspers, André Knottnerus en Harriet Vinke
ISBN Book 978-94-6290-928-1,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-502-6,#1 edition
Publication date 23 februari 2021
Number of pages 370 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Algemeen, Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

In betere banen
 • Auke Klijnsma, Peter Blok en Simone Lensink
Arresten arbeidsrecht
 • B. Barentsen en M.Y.H.G. Erkens
Wetgeving sociaal recht 2021/2022
 • G.J.J. Heerma van Voss
Zoeken in juridische databanken
 • C.L. Hoogewerf, E.M. Oudejans, R.D. Rietveld en W. Riphagen