De vaststelling en handhaving van deugdelijkheidseisen in het onderwijs

De vaststelling en handhaving van deugdelijkheidseisen in het onderwijs
 • Author(s): J.A. de Boer
 • ISBN Book: 978-94-6290-889-5, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-490-6, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 42,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Embargo until 05-03-2021
ca. € 42,50
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 20 januari 2021
Embargo until 05-03-2021
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Wanneer zich incidenten in het onderwijs voordoen, wordt vaak met een beschuldigende vinger naar de overheid gewezen; zij had meer moeten doen om het incident te voorkomen. De behoefte aan een grotere rol voor de overheid komt voort uit een legitieme behoefte om onderwijsdeelnemers te beschermen. Artikel 23 van de Grondwet geeft ook uitdrukking aan dat belang, door de overheid de opdracht te geven om zorg voor het onderwijs te betrachten. Maar artikel 23 bepaalt ook dat het geven van onderwijs vrij is. De Grondwet bevat dus een inherente spanning. Dit boek gaat in op de vraag hoe die spanning tot uitdrukking komt in het constitutionele recht ten aanzien van de (legaliteit van) vaststelling van wettelijke deugdelijkheidseisen en de wijze waarop de handhaving van die eisen moet worden geregeld. Het aldus geformuleerde kader wordt toegepast op de wetgeving.

De auteur geeft onder meer een uitvoerige beschrijving en kritische beschouwing van het geldende recht over de onderwijsinspectie en van het onderwijsrechtelijk sanctiestelsel, waardoor dit boek ook voor praktijkbeoefenaars van het onderwijsrecht interessant is.

Information about the author(s)

Jacob de Boer werd op 10 augustus 1984 geboren te Amsterdam. Hij haalde zijn VWO-diploma aan het Don Bosco College te Volendam en behaalde in 2008 zijn master staats- en bestuursrecht (cum laude) aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna werkte hij als advocaat in Amsterdam en als docent staats- en bestuursrecht aan Tilburg University. Sinds 2018 is hij werkzaam als wetgevingsjurist bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Product specifications

Author(s) J.A. de Boer
ISBN Book 978-94-6290-889-5,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-490-6,#1 edition
Publication date 20 januari 2021
Embargo date 5 maart 2021
Number of pages 350 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Staatsrecht en bestuursrecht
Language Dutch

Also interesting

Een nieuwe politieke formule
 • Sophie van Bijsterveld en Hans-Martien ten Napel
Een beetje integer bestaat niet
 • Aalt Willem Heringa en Jan Schinkelshoek
Lokale weerbare democratie
 • Bastiaan Rijpkema
Loyale samenwerking binnen de EU
 • T.W.B. Beukers, L.A. Campo, Mielle Bulterman, Marianne Gijzen, J. Langer en Louise van Spronsen
Inleiding bestuursrecht
 • Bert Marseille en Kars de Graaf