De verdachte in de ketens

De verdachte in de ketens
 • Informatie delen in ketens en netwerken
 • Author(s): Wim Borst
 • ISBN Book: 978-94-6236-892-7, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6274-971-9, #1 edition
 • Year of publication: 2019
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 30,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 30,50
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Rechtshandhaving is tegenwoordig vaak een kwestie van multidisciplinaire samenwerking, waarbij het openbaar bestuur, Justitie en private partijen zijn betrokken. Zij werken samen in ketens en netwerken. Drie disciplines zijn in vrijwel elk samenwerkingsverband aan de orde: straf- en sanctierecht (omdat dat de harde kern is van handhaving), keteninformatisering (omdat informatie moet worden uitgewisseld in en tussen ketens) en gegevensbescherming (privacy). Het unieke van dit boek is dat het een kennismaking biedt met deze drie perspectieven in hun onderlinge samenhang. Op een laagdrempelige manier brengt het theorie en praktijk bij elkaar.

Target group

Het boek helpt adviseurs, bestuurders, enterprise architecten, informatici, managers, professionals, programmamanagers en projectleiders om meer grip te krijgen op de keteninformatisering waaraan of waarmee zij werken.

Information about the author(s)

Wim Borst studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en (dertig jaar later) informatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte als docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden, waar hij promoveerde op een proefschrift over ‘De bewijsmiddelen in strafzaken’ (1985), en als gerechtsauditeur bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad. Tegenwoordig werkt hij als beleidsadviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De laatste vijftien jaar richt zijn werk zich op de keteninformatisering in het strafrecht.

Product specifications

Author(s) Wim Borst
ISBN Book 978-94-6236-892-7,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6274-971-9,#1 edition
Publication date 5 april 2019
Number of pages 126 Pages
Brand Boom bestuurskunde
Subject(s) Bestuurskunde algemeen
Language Dutch

Also interesting

Openbaar bestuur en media
 • Rianne Dekker, Sandra Jacobs en Iris Korthagen
Lessen uit crises en mini-crises 2019
 • Vina Wijkhuijs en Menno van Duin
Wat het uitmaakt
 • Arie de Jong
Niet bevoegd, wel verantwoordelijk?
 • Willem Bantema, Saskia Westers en Solke Munneke