De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
 • Een korte introductie
 • Author(s): mr. dr. R.P. Wijne
 • ISBN Book: 978-94-6290-948-9, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-526-2, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 56,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 56,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Dit boek is een bewerking en samenvoeging van de juridische analyses die onderdeel waren van de evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (2020). De auteur maakte deel uit van het onderzoeksteam dat met de evaluatie belast was. Het onderzoeksteam bestond uit leden van de Universiteit van Amsterdam en het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL). 

De juridische analyses betreffen de reikwijdte van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg evenals de onderdelen kwaliteit, klachten en toezicht. De auteur gaat in op de achtergrond en doelen van de diverse wettelijke bepalingen en de tijdens de parlementaire behandeling gevoerde discussies en opgeworpen vragen. Ook wordt aandacht besteed aan de literatuur en daarin geuite kritische kanttekeningen.

Een belangrijke drijfveer voor het schrijven van dit boek is het belang van ‘kwaliteit van zorg’. Niet dat het lezen van dit boek voor die kwaliteit zorgt, maar het kan wel behulpzaam zijn bij het doorgronden van bijvoorbeeld een kwaliteitsbepaling, een plicht in het kader van de klachtenprocedure of een bepaald onderdeel van het toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het boek is dan ook vooral bedoeld voor juristen in de ‘zorg’-rechtspraktijk, toezichthouders in de zorg, verzekeraars, klachtenfunctionarissen, kwaliteitsfunctionarissen en leden van geschilleninstanties. 

Information about the author(s)

Na een carrière in de rechterlijke macht en de advocatuur, promoveerde Rolinka Wijne in 2013 op het onderwerp ‘Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade’. Sindsdien is zij in diverse functies werkzaam op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht en het gezondheidsrecht, waaronder de functie van docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Product specifications

Author(s) mr. dr. R.P. Wijne
ISBN Book 978-94-6290-948-9,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-526-2,#1 edition
Publication date 20 april 2021
Number of pages 280 Pages
Series Korte introducties
Brand Boom juridisch
Subject(s) Gezondheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Juridische aspecten van forensische dwangzorg en (vermoedens van) huiselijk geweld
 • A.P. van der Linden, A. Jansen, J.M. Verhagen, Martine ten Voorde, Mirjam Kooistra, R. van der Weijden, Charles Starmans, J.H. van der Winden en C.F. Wassenaar
Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector 2022-2023
 • A.P. van der Linden, A. Jansen, J.M. Verhagen, Martine ten Voorde, Mirjam Kooistra, R. van der Weijden, Charles Starmans, J.H. van der Winden en C.F. Wassenaar
Tot persistit!
 • Oswald Nunes