De zoektocht naar de feiten

De zoektocht naar de feiten
 • Over waarheden, onwaarheden en leugens in de democratische rechtsstaat
 • Author(s): Luc Verhey
 • ISBN Book: 978-94-6290-996-0, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5189-191-1, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 29,00
Product in stock
Delivery in 5 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 29,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

In een democratische rechtsstaat zijn feiten essentieel om tot goede besluitvorming te komen. Zonder een overheid en politici die transparant en integer met informatie omgaan, kan een democratische samenleving niet goed functioneren. Wat als feitelijk waar mag gelden, is echter steeds vaker onderwerp van felle maatschappelijke en politieke discussie. Denk aan de aanhoudende online verspreiding van berichten over grootschalige verkiezingsfraude door Donald Trump en zijn aanhangers, eindigend in de bestorming van Capitol Hill. Maar niet alleen door ‘fake news’ en complottheorieën wordt de waarheid geweld aangedaan. Dichtbij huis zien we bij de Toeslagenaffaire hoe moeizaam de feiten boven tafel komen en hoe ernstig de gevolgen daarvan zijn voor zowel de gedupeerde burgers als het vertrouwen in politiek en overheid.

In dit boek maakt Luc Verhey duidelijk dat de vaststelling en waardering van de feiten door politiek en bestuur in tijden van internet en sociale media een extra kwetsbaar proces is. Hij betoogt dat we daarom niet zuinig genoeg kunnen zijn op de instituties, organisaties en personen die elk vanuit hun eigen deskundigheid bijdragen aan de waarheidsvinding: de hoge colleges van staat, de planbureaus, onafhankelijke toezichthouders, de Ombudsman, de wetenschap, de journalistiek en de rechter. Maar eerst en vooral komt het volgens Verhey aan op cultuur en gedrag: alleen een fatsoenlijke overheid en fatsoenlijke politici kunnen ervoor zorgen dat het vertrouwen in de democratische rechtsstaat overeind blijft.

Verhey kiest primair een constitutioneelrechtelijke invalshoek maar gebruikt ook politicologische, bestuurskundige en journalistieke bronnen. Hij behandelt de problematiek aan de hand van actuele thema’s zoals maatschappelijke onvrede, het referendum, de uitvoerbaarheid van wetgeving, ambtelijk vakmanschap en het parlementair inlichtingenrecht. Dit maakt het boek geschikt voor niet alleen juristen maar voor iedereen die geïnteresseerd is in het functioneren van de democratische rechtsstaat, de politiek en het openbaar bestuur.

Information about the author(s)

Luc (L.F.M.) Verhey (1960) is staatsraad bij de Afdeling advisering van de Raad van State, hoogleraar op de Kirchheiner­leerstoel aan de Faculteit der Rechtswetenschappen van de Universiteit Leiden en fellow bij het Montesquieu Instituut in Den Haag. Eerder was hij onder meer wetgevingsjurist bij het ministerie van Justitie en hoogleraar staats­ en bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht. Hij heeft gepubliceerd over thema’s op het gebied van grondrechten, politiek staatsrecht, wetgevingsvraagstukken en bescherming van persoonsgegevens.

Product specifications

Author(s) Luc Verhey
ISBN Book 978-94-6290-996-0,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5189-191-1,#1 edition
Publication date 1 december 2021
Number of pages 204 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Staatsrecht en bestuursrecht, Burgerlijk (proces)recht
Language Dutch

Also interesting

Rechtsmiddelen
 • R.R. Verkerk
Om de lokale democratie
 • Aalt Willem Heringa, Jan Schinkelshoek en Gerrit Voerman
Schadevaststelling in het geding
 • M.K.G. Tjepkema, G. van Rijssen en C.H. van Dijk
De invloed van wetgeving op de procespraktijk
 • P.E. Ernste, F.F. Langemeijer en N.J. Schrijver