De zorgverzekering

De zorgverzekering
 • Author(s): Jan Ekelmans
 • ISBN Book: 978-94-6290-723-2, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6094-473-4, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 45,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 45,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

De zorgverzekering en de Wet langdurige zorg een oerwoud van lastig te vinden regels en gebruiken? Een onderwerp dat iedereen aan het hart gaat, goed voor zo’n €80 miljard, maar zonder plattegrond of gebruiksaanwijzing? Niet in dit boek, dat een toegankelijke structuur heeft, gericht op onderwerpen die van praktisch belang zijn voor zorgverzekeraars, zorgaanbieders en verzekerden.

De focus ligt in dit boek op vier thema’s: de verschillende verzekeringen (de zorgverzekering, de verzekering onder de Wet langdurige zorg en de aanvullende verzekering), de rechtsverhouding tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar, de bescherming van privacy en de mogelijke doorbreking daarvan én het toezicht op naleving door zorgverzekeraars met controles en de aan de uitkomsten van die onderzoeken te verbinden gevolgen.

Een praktische aanpak met aandachtspunten voor te nemen beslissingen, praktijkvoorbeelden, toekomstige ontwikkelingen en bronnen voor verdieping en verdere toepassing. Een schat aan feitelijke en juridische informatie die niet eerder zo vergaard, geordend en toegankelijk gemaakt is. Novices en old foxes zullen hun werk met dit boek in de hand nog beter en nog sneller kunnen doen. En: met meer plezier.
 

Information about the author(s)

Jan Ekelmans is advocaat en partner bij Ekelmans & Meijeradvocaten. Hij wordt beschouwd als een autoriteit op het gebied van verzekeringsrecht in Nederland. Jan was jarenlang raadsheerplaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en lid van de adviescommissie die het parlement en de regering adviseert over burgerlijk procesrecht. Zijn uitgebreide ervaring met het zorgverzekeringsrecht stelt hem in staat om een helder overzicht te geven van het juridische zorglandschap in Nederland.

Van Jan Ekelmans verscheen eerder In eerste aanleg, een praktisch handboek over de procedure voor de civiele rechter.

Product specifications

Author(s) Jan Ekelmans
ISBN Book 978-94-6290-723-2,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6094-473-4,#1 edition
Publication date 15 januari 2020
Number of pages 340 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Gezondheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector 2020-2021
 • A.P. van der Linden, Annette Jansen, J.M. Verhagen, Martine ten Voorde, Mirjam Kooistra, R. van der Weijden, Charles Starmans, J.H. van der Winden en Florimond Wassenaar
Juridische aspecten van forensische dwangzorg en (vermoedens van) huiselijk geweld
 • A.P. van der Linden, Annette Jansen, J.M. Verhagen, Martine ten Voorde, Mirjam Kooistra, R. van der Weijden, Charles Starmans, J.H. van der Winden en C.F. Wassenaar
Handboek gezondheidsrecht
 • H.J.J. Leenen, J.K.M. Gevers, J. Legemaate, M.C. Ploem, M.F. van der Mersch, E. Plomp, V.E.T. Dörenberg en E.J.C. de Jong
Psychische schade
 • S.D. Lindenbergh
Verkeersaansprakelijkheid
 • Albert Verheij en Armin Vorsselman