De zucht naar vrijheid

De zucht naar vrijheid
 • Een onderzoek naar de strafbaarstelling van het schenden van bijzondere voorwaarden en het elektronisch toezicht en van het ontvluchten uit detentie
 • Author(s): S. Meijer, M.F.H. Hirsch Ballin, M. Cupido en Y.R.S. Piekhaar
 • ISBN Book: 978-94-6290-792-8, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6094-996-8, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 61,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 61,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Berichten over veroordeelden die hun enkelband doorknippen en uit het zicht van justitie geraken, over gedetineerden die per helikopter vanaf de binnenplaats uit de penitentiaire inrichting ontsnappen of over veroordeelden die tijdens een verlof de benen nemen naar het buitenland zijn bij tijd en wijle beeldbepalend in de media en het politieke debat. Het schenden van bijzondere voorwaarden in het kader van bijvoorbeeld een voorwaardelijke straf of voorwaardelijke invrijheidstelling of het schenden van elektronisch toezicht is niet strafbaar gesteld in Nederland. Dat is evenmin het geval bij het ontvluchten uit detentie.

In deze studie wordt nagegaan of, en zo ja hoe en waarom, het schenden van bijzondere voorwaarden en elektronisch toezicht en het ontvluchten uit detentie zelfstandig strafbaar is gesteld in Frankrijk, België, Duitsland, Engeland en Wales en Canada en welke argumenten Nederland hieraan zou kunnen ontlenen voor of tegen een eventuele strafbaarstelling.

Information about the author(s)

Mr. dr. S. Meijer is universitair docent straf- en strafprocesrecht, prof.mr. M.F.H. Hirsch Ballin is hoogleraar straf- en strafprocesrecht, mr.dr. M. Cupido is universitair docent straf- en strafprocesrecht en mr. Y.R.S. Piekhaar is docent straf- en strafprocesrecht. Allen zijn werkzaam bij de afdeling strafrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Product specifications

Author(s) S. Meijer, M.F.H. Hirsch Ballin, M. Cupido en Y.R.S. Piekhaar
ISBN Book 978-94-6290-792-8,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6094-996-8,#1 edition
Publication date 23 maart 2020
Number of pages 312 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Strafrecht
Language Dutch

Also interesting

Zakboek strafpiket
 • A.J. Horenblas en S. van den Akker
Financieel toezicht binnen het (jeugd)strafrecht
 • R.M. Koenraadt, M.M. Boone, S.E. Rap en S. Kappert
Meer dan een kwestie van tijd
 • Rozemarijn van Spaendonck
De persoon van de verdachte
 • T. den Boer, J.E. Beekman en F. Koenraadt