Democratische legitimiteit in het onderwijsbestuur

Democratische legitimiteit in het onderwijsbestuur
 • Juridische varianten van een educatieve democratie in het funderend onderwijs
 • Author(s): Gijsbert Leertouwer
 • ISBN Book: 978-94-6290-892-5, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-493-7, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 55,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
ca. € 55,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 5 februari 2021
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

In deze publicatie onderzoekt Gijsbert Leertouwer de democratische legitimiteit van het onderwijsbestuur. Van wie is de school eigenlijk? In hoeverre is sprake van controle op bestuurders en toezichthouders en van zeggenschap over besluitvorming?

De auteur richt zich op de bestuurlijk-juridische inrichting van het onderwijsbestuur op grond van politieke noties van democratische legitimiteit. De auteur analyseert het constitutionele onderwijsrecht, de introductie van de rechtspersoon in het bekostigde onderwijs en de ontwikkeling van de wettelijk geregelde medezeggenschap. Hij concludeert dat het onderwijsbeleid en de onderwijswetgeving niet berusten op een samenhangende visie op democratische legitimiteit. De huidige onderwijswetgeving leidt tot democratische tekorten én democratische doublures. De auteur verkent varianten en contouren van een nieuwe rechtsvorm voor het bekostigde onderwijs, de educatieve democratie.

Dit boek is geschikt voor beleidsmakers en juristen bij de Rijksoverheid en het bevoegd gezag van scholen, voor bestuurders, toezichthouders en adviseurs in het onderwijs, voor degenen die zich bezighouden met de wetgeving inzake medezeggenschap en goed onderwijsbestuur en voor belangstellenden in de geschiedenis van het grondwettelijke onderwijsartikel en van de medezeggenschap.

Information about the author(s)

Gijsbert Leertouwer (1985) is sinds 2007 werkzaam bij de SGP-fractie in de Tweede Kamer als beleidsmedewerker op het gebied van het onderwijs. Hij was onder meer betrokken bij de herziening van de wetgeving inzake het onderwijstoezicht. Sinds 2019 is hij lid van de raad van toezicht van de Gomarus scholengemeenschap in Gorinchem.

Product specifications

Author(s) Gijsbert Leertouwer
ISBN Book 978-94-6290-892-5,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-493-7,#1 edition
Publication date 5 februari 2021
Number of pages 460 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Staatsrecht en bestuursrecht
Language Dutch

Also interesting

Surinaams bestuursrecht
 • Magda R. Hoever-Venoaks en Leo J.A. Damen
Experimenten in het bestuursrecht
 • G.J. Stoepker, F.M.E. Schulmer, C.H.R. Mattheussens en C.A. Blankenstein
Europa en het algemeen bestuursrecht
 • Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht
Boom Basics Mededingingsrecht
 • M.S.E. Herz en J. Lindeboom