Discretie in recht en samenleving

Discretie in recht en samenleving
 • Rechtssociologische reflecties op het gat in de donut
 • Author(s): Maartje van der Woude
 • ISBN Book: 978-94-6290-527-6, #1 edition
 • Year of publication: 2018
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 19,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Anders dan soms gedacht biedt het recht, of meer in zijn algemeenheid regelgeving, lang niet altijd de zekerheid en de duidelijkheid die mensen ervan verwachten of van zouden wensen. Regels en situaties waarop de regels toegepast moeten worden, moeten worden geïnterpreteerd door handhavers en toezichthouders waarna er een beslissing volgt om de regel al dan niet toe te passen en zo ja, hoe. Deze beoordelingsvrijheid, die inherent is aan het recht maar soms ook door de wetgever expliciet wordt gecreëerd door te werken met open normen of proactieve controlebevoegdheden, wordt ook wel aangeduid als het bestaan van discretionaire ruimte. In haar oratie pleit Van der Woude voor een holistische benadering van discretionaire ruimte, als ware het een keten van interacterende beslissingen genomen door verschillende actoren en op verschillende niveaus (individueel, organisatorisch, lokaal, nationaal en supranationaal). Op deze manier kan een goed beeld worden geschetst van de impact van discretionaire beslisruimte binnen het recht in relatie tot vraagstukken van rechts(on) gelijkheid, (on)rechtmatigheid en legitimiteit.

Product specifications

Author(s) Maartje van der Woude
ISBN Book 978-94-6290-527-6,#1 edition
Publication date 8 juni 2018
Number of pages 44 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Metajuridica
Language Dutch

Also interesting

Handboek tuchtrecht
 • R.L. Herregodts en M.L. Batting
Logic for Lawyers
 • Jonathan E. Soeharno and Daniël F.H. Stein
Recht in context
 • Sanne Taekema, Jeanne Gaakeer en Marc Loth
Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis
 • J.H.A. Lokin, W.J. Zwalve en C.J.H. Jansen
Tussen de regels
 • P. de Winter