Discriminatie als strafbeïnvloedende omstandigheid bij strafbare feiten

Discriminatie als strafbeïnvloedende omstandigheid bij strafbare feiten
 • Een rechtsvergelijkende studie
 • Author(s): J.M. ten Voorde, S.V. Hellemons en P.M. Schuyt
 • ISBN Book: 978-94-6290-871-0, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-384-8, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 49,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 49,50
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

De aanpak van discriminatie met behulp van het strafrecht mag op veel belangstelling rekenen. Die aandacht is niet alleen gericht op het bestrijden van discriminerende uitlatingen, het zaaien van haat of het aanzetten tot geweld. Ook wordt het belang onderkend dat bij de bestraffing van strafbare feiten – waarbij discriminatie een rol speelde – rekening wordt gehouden met het discriminatoire aspect. Internationaal bestaat consensus dat het discriminatoire aspect van invloed mag zijn op de straftoemeting. De wijze waarop daarmee rekening kan worden en wordt gehouden, verschilt per land.

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) verrichtten medewerkers van de afdeling Straf- en strafprocesrecht van de Universiteit Leiden rechtsvergelijkend onderzoek naar de wijze waarop in België, Duitsland, Frankrijk, Ierland en Italië het discriminatoire aspect als strafbeïnvloedende omstandigheid wordt betrokken bij de straftoe-meting en tot welke voor- en nadelen dat leidt in de (rechts)- praktijk. Het onderzoek levert bouwstenen op voor de discussie in andere landen, waaronder Nederland, over de vraag op welke wijze discriminatie bij de straftoemeting kan worden betrokken.

Product specifications

Author(s) J.M. ten Voorde, S.V. Hellemons en P.M. Schuyt
ISBN Book 978-94-6290-871-0,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-384-8,#1 edition
Publication date 14 december 2020
Number of pages 258 Pages
Series E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Brand Boom juridisch
Subject(s) Strafrecht
Language Dutch

Also interesting

De strafmaat voor jeugdige daders van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven in internationaal perspectief
 • J.J. Asscher, Y.N. van den Brink, H.E. Creemers, E. Huls, E.K. van Logchem, N. Lynch en S.E. Rap
Zakboek strafpiket
 • A.J. Horenblas en S. van den Akker
Financieel toezicht binnen het (jeugd)strafrecht
 • R.M. Koenraadt, M.M. Boone, S.E. Rap en S. Kappert