Discriminatie in arbeid

Discriminatie in arbeid
 • Author(s): P.C. Vas Nunes
 • ISBN Book: 978-94-6290-946-5, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-522-4, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications
€ 49,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for us and our suppliers, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 49,00
Readily available
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Ongelijkheid tussen werkenden met en zonder vast arbeidscontract: met behulp van het recht op gelijke behandeling kan hiertegen worden opgekomen. Het gelijkebehandelingsrecht kan ook dienen ter bestrijding van leeftijdsdiscriminatie in vertrekregelingen, ongelijke beloning tussen vrouwen en mannen, discriminatie in sollicitatieprocedures, onvoldoende aanpassing van het werk aan handicap en chronische ziekte, allerlei vormen van (vooral indirect) onderscheid op grond van ras en geloof, enzovoort. 

Het eerste gedeelte van dit actuele boek over discriminatie in arbeid behandelt de algemene leerstukken. Het tweede gedeelte past deze leerstukken toe op de verschillende stadia van de arbeidsverhouding: werving, sollicitatie, beloning, promotie, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, ontslag, ontslagvergoeding en doorwerken na pensioen.  

Information about the author(s)

Peter Vas Nunes is auteur van het in 2018 verschenen standaardwerk Gelijke behandeling in arbeid

Product specifications

Author(s) P.C. Vas Nunes
ISBN Book 978-94-6290-946-5,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-522-4,#1 edition
Publication date 23 april 2021
Number of pages 254 Pages
Series Bakelsinstituut
Brand Boom juridisch
Subject(s) Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

De toekomst van de sociale zekerheid: de menselijke maat in een solidaire samenleving
 • Ernst Hirsch Ballin, Teun Jaspers, André Knottnerus en Harriet Vinke
Socialezekerheidsrecht begrepen
 • mr. H.C. Geugjes en mr. K.U.J. Hopman
Boom Basics Ontslagrecht
 • prof. mr. A.R. Houweling, mr. drs. M.C. van Koppen, mr. dr. P. Kruit en mr. A. Olsthoorn