Doe het zelf?

Doe het zelf?
  • Ervaringen met de afwikkeling van letselschade met en zonder belangenbehartiger
  • Author(s): I.M. Becx, A.J. Akkermans, N.A. Elbers en K.A.P.C. van Wees
  • ISBN Book: 978-94-6212-745-6, #1 edition
  • ISBN Book: 978-94-0011-209-4, #1 edition
  • Year of publication: 2022
  • Product specifications

Downloads

Table of content
ca. € 32,50
This is an announcement
Prices are subject to change
Expected 25 november 2022
€ 32,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Na een verkeersongeval kunnen slachtoffers hun schade zelfstandig afhandelen en zelf contact onderhouden met de verzekeraar van de wederpartij, of bijgestaan worden door een belangenbehartiger. In dit onderzoek staan de ervaringen van de eerste groep, de zogenaamde ‘zelfhulpgroep’, centraal. Het gaat om een grote groep: 38% van alle letselschadezaken wordt afgewikkeld zonder dat daar een belangen behartiger bij te pas komt. Over de zelfhulpgroep en over hun ervaringen was tot dusver heel weinig bekend. Onderzoek dat is verricht naar de behoeften en ervaringen van letselschadeslachtoffers betrof impliciet altijd benadeelden die zich lieten bijstaan door belangenbehartigers. Dit onderzoek is een eerste stap om die kennislacune te dichten.
Door middel van registratiegegevens van verzekeraars en interviews met slachtoffers is onderzocht waarom een verkeersslachtoffer wel of niet voor rechtshulp kiest, en welke invloed het al dan niet inschakelen van een belangenbehartiger heeft op verloop, uitkomst en slachtoffer ervaring van een letselschadezaak.
Dit onderzoek laat zien dat het afwikkelen zonder belangenbehartiger voor benadeelden zowel voor- als nadelen kan hebben, afhankelijk van de aard van letsel en schade, en de eigen situatie en voorkeuren. Dat pleit ervoor om benadeelden een zo goed mogelijk geïnformeerde keuzemogelijkheid te bieden, zodat zij op grond van feitelijke informatie een beslissing kunnen maken.
De resultaten van dit onderzoek hebben inmiddels geleid tot een samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit, Slachtofferhulp Nederland en Achmea, waarbinnen gevolg gegeven wordt aan de in dit onderzoek neergelegde aanbevelingen.

Information about the author(s)

Iris Becx, MSc, promovenda bij de Vrije Universiteit Amsterdam en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving.

Prof. mr. Arno Akkermans, hoogleraar aansprakelijkheidsrecht bij de Vrije Universiteit Amsterdam.

Dr. Nieke Elbers, universitair docent bij de Vrije Universiteit van Amsterdam en onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

Dr. mr. Kiliaan van Wees, universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Product specifications

Author(s) I.M. Becx, A.J. Akkermans, N.A. Elbers en K.A.P.C. van Wees
ISBN Book 978-94-6212-745-6,#1 edition
ISBN Book 978-94-0011-209-4,#1 edition
Publication date 15 november 2022
Number of pages 125 Pages
Series Amsterdam Institute for Law and Behavior (A-LAB)
Brand Boom juridisch
Subject(s) Aansprakelijkheidsrecht
Language Dutch

Also interesting