Eenvoudige adoptie van pleegkinderen

Eenvoudige adoptie van pleegkinderen
 • Author(s): M.J. Vonk, W.D. de Haan, C.G. Jeppesen de Boer en G.C.A.M. Ruitenberg
 • ISBN Book: 978-94-6290-780-5, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6094-848-0, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications
€ 44,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 44,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Dit boek gaat over de vraag of het invoeren van eenvoudige adoptie in de context van pleegzorg wenselijk is. Invoering hiervan zou betekenen dat het pleegkind er, door een eenvoudige adoptie, ouders bij krijgt in plaats van ouders verliest en daarmee meer dan twee juridische ouders kan hebben. Om die vraag te beantwoorden is juridisch onderzoek gedaan, zijn vragenlijsten onder een grote groep langdurige pleegouders uitgezet en is een kleinere groep pleegouders en pleegkinderen geïnterviewd. Daarmee schetst dit boek enerzijds een beeld van het huidige recht dat betrekking heeft op langdurige pleegzorg en de mogelijkheden die pleegouders hebben om een juridische band met hun pleegkind te vestigen. Anderzijds gaat het boek in op de lacunes die het huidige systeem kent en op de wensen en behoeften van pleegouders en pleegkinderen op het gebied van langdurige pleegzorg. Dit onderzoek is niet alleen relevant voor vragen omtrent pleegouders en pleegkinderen, maar mogelijk ook voor andere situaties waarin kinderen bij meer dan twee ouders en/of families horen.

Product specifications

Author(s) M.J. Vonk, W.D. de Haan, C.G. Jeppesen de Boer en G.C.A.M. Ruitenberg
ISBN Book 978-94-6290-780-5,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6094-848-0,#1 edition
Publication date 22 april 2020
Number of pages 164 Pages
Series NILG - Familie & Recht
Brand Boom juridisch
Subject(s) Personen- en familierecht
Language Dutch

Extra material

Also interesting

Met zachte drang
 • D.S. Verkroost
Boom Basics Personen- en Familierecht
 • B.A.H.M. Boelens en A.M. Steegmans
Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen
 • M.R. Bruning, K.A.M. van der Zon, D.J.H. Smeets en H.J. van Boven
Juridische aspecten van forensische dwangzorg en (vermoedens van) huiselijk geweld
 • A.P. van der Linden, A. Jansen, J.M. Verhagen, Martine ten Voorde, Mirjam Kooistra, R. van der Weijden, Charles Starmans, J.H. van der Winden en C.F. Wassenaar
Jeugdrecht begrepen
 • Lydia Janssen