Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst

Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst
 • Author(s): Sjef de Laat, Leopold Holtus, Ribca van Wijngaarden en Bas Westerhout
 • ISBN Book: 978-94-6290-847-5, #2 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5931-726-0, #2 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 35,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 35,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Kan een werkgever eenzijdig de werknemer een – substantiële – verlaging van het loon opleggen? Kan de werkgever eenzijdig de arbeidsduur of de arbeidstijd fors, verkorten? Kan de werkgever eenzijdig de functie van de werknemer wijzigen en hem opdragen, al dan niet met verlaging van het loon, deze andere functie te gaan vervullen? Hoe werkt verlaging van een pensioenpremie bij de drie-hoeksverhouding werkgever-werknemer-pensioenfonds? Hoe gaan we om met begrippen als solidariteit en redistributie in deze lastige coronatijd? Deze en vele andere vragen passeren de revue in dit boek.

Nadat de Hoge Raad in 2008 het toonaangevende arrest Stoof tegen Mammoet gewezen had, heeft hij de uitleg en toepassing van de artikelen 7:613 BW en 7:611 BW door rechtspraak (Monsieurs tegen Wegener uit 2011 en Fair Play uit 2019) verder ontwikkeld. Ook de literatuur liet zich niet onbetuigd. En kenmerkend voor het thema van de eenzijdige wijziging is dat het telkens weer beïnvloed wordt door andere (arbeidsrechtelijke) vraagstukken zoals de uitleg van de cao, de ondubbelzinnige instemming van de werknemer, de betekenis van het incorporatiebeding, het binnen een overeenkomst tussen partijen bestaande gerechtvaardigd vertrouwen (art. 3:35 e.v. BW) ten aanzien van het bestaan van een arbeidsvoorwaarde, het mede-zeggenschapsrecht (de rol van de ondernemingsraad) en de al dan niet vermeende toezegging door de werkgever aan de werknemer (PontMeijer-arrest, 2018).

Dit alles wordt grondig uit de doeken gedaan door de vier auteurs.

Information about the author(s)

Ribca van Wijngaarden en Bas Westerhout zijn beide advocaat te Amsterdam, Leopold Holtus werkt als senior stafjurist bij de recht-bank Midden-Nederland in Utrecht en Sjef de Laat is kantonrechter bij diezelfde rechtbank geweest.

Product specifications

Author(s) Sjef de Laat, Leopold Holtus, Ribca van Wijngaarden en Bas Westerhout
ISBN Book 978-94-6290-847-5,#2 edition
ISBN E-Book 978-90-5931-726-0,#2 edition
Publication date 20 oktober 2020
Number of pages 278 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Socialezekerheidsrecht begrepen
 • mr. H.C. Geugjes en mr. K.U.J. Hopman
Boom Basics Ontslagrecht
 • prof. mr. A.R. Houweling, mr. drs. M.C. van Koppen, mr. dr. P. Kruit en mr. A. Olsthoorn
25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR
 • mr. dr. S.F.H. Jellinghaus, mr. R.J.M. Hampsink, mr. E. Unger en mr. P.A.M. Witteveen
Wetgeving sociaal recht 2020/2021
 • G.J.J. Heerma van Voss