Effecten van decentralisatie

Effecten van decentralisatie
 • Een analyse van zestien bestuurlijke stelsels
 • Author(s): Fred Fleurke, Rudie Hulst en Piet de Vries
 • ISBN Book: 978-94-6236-217-8, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-826-3, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 46,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
ca. € 46,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 7 september 2021
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Vanaf het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft zich wereldwijd een proces van decentralisatie van nationale stelsels van openbaar bestuur voltrokken. Veelal lag daaraan de verwachting ten grondslag dat decentralisatie leidt tot beter bestuur; tot meer democratie en politieke participatie, tot betere dienstverlening aan de burger en, meer in het algemeen, tot grotere maatschappelijke welvaart. Ook in Nederland heeft zich over de afgelopen vier decennia een weliswaar niet eenparig, maar per saldo onmiskenbaar proces van decentralisatie voorgedaan met als oogmerk de kwaliteit van het bestuur te verbeteren. De vraag is: wat zijn de daadwerkelijke effecten van decentralisatie geweest en wat zegt dit over de veronderstellingen en theorieën waarop het decentralisatiebeleid is gebaseerd?

In deze studie wordt aan de hand van een nauwgezette analyse van zestien cases – van de decentralisatie op het terrein van de stadsvernieuwing in de vorige eeuw tot de recente decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten – nagegaan of de gunstige effecten die in het vooruitzicht werden gesteld, zijn gerealiseerd en welke factoren daarbij een rol hebben gespeeld.

De auteurs ontwikkelden bovendien op basis van de geanalyseerde cases theorie die een verband legt tussen bepaalde kenmerken van bestuurlijke stelsels, bepaalde condities en bepaalde aspecten van de kwaliteit van bestuur. Daarnaast geven ze een beschouwing over hoe het na veertig jaar ervaring met het streven naar decentralisatie verder zou moeten.

Effecten van decentralisatie is verplichte leesstof voor politici en ambtenaren die in het bestuur te maken hebben met het vraagstuk van de verdeling van taken en bevoegdheden over de verschillende overheidslagen en voor wetenschappers en studenten op het terrein van de politicologie, de bestuurskunde, de economie en het recht.

Product specifications

Author(s) Fred Fleurke, Rudie Hulst en Piet de Vries
ISBN Book 978-94-6236-217-8,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-826-3,#1 edition
Publication date 7 september 2021
Number of pages 496 Pages
Brand Boom bestuurskunde
Subject(s) Bestuurskunde algemeen
Language Dutch

Also interesting

De jacht op publieke waarde
 • Roeland Stolk, Henk Wesseling en Pepijn van der Beek
In betere banen
 • Auke Klijnsma, Peter Blok en Simone Lensink
Kennisdemocratie
 • Roel in 't Veld
De resonante rechtsstaat
 • Stavros Zouridis
Omwille van fatsoen
 • Willemijn van der Zwaard
Lessen uit de coronacrisis: het jaar 2020
 • Vina Wijkhuijs en Menno van Duin