Effecten van decentralisatie

Effecten van decentralisatie
 • Een analyse van zestien bestuurlijke stelsels
 • Author(s): Fred Fleurke, Rudie Hulst en Piet de Vries
 • ISBN Book: 978-94-6236-217-8, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-826-3, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications
ca. € 46,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 31 augustus 2021
ca. € 46,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 31 augustus 2021
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Vanaf het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw heeft zich wereldwijd een proces voltrokken van decentralisatie van nationale stelsels van openbaar bestuur. Veelal lag daaraan de verwachting ten grondslag dat decentralisatie leidt tot beter bestuur: tot meer democratie en politieke participatie, betere dienstverlening aan de burger, en meer in het algemeen, tot grotere maatschappelijke welvaart. Ook in Nederland heeft zich over de afgelopen vier decennia een weliswaar niet eenparig, maar per saldo onmiskenbaar proces van decentralisatie voorgedaan met als oogmerk de kwaliteit van het bestuur te verbeteren. De vraag is: wat zijn de daadwerkelijke effecten van decentralisatie geweest, en wat zegt dit over de veronderstellingen en theorieën waarop het decentralisatiebeleid is gebaseerd?  

In dit boek wordt aan de hand van een nauwgezette analyse van 16 cases – van de decentralisatie op het terrein van de stadsvernieuwing in de vorige eeuw tot de recente decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten – nagegaan of de gunstige effecten die in het vooruitzicht werden gesteld, zijn gerealiseerd, en welke factoren daarbij een rol speelden.

De auteurs laten het hierbij niet. Zij ontwikkelden – op basis van de geanalyseerde cases – theorie die een verband legt tussen bepaalde kenmerken van bestuurlijke stelsels, bepaalde condities en bepaalde aspecten van de kwaliteit van bestuur. Daarnaast geven ze een beschouwing over de vraag hoe het na 40 jaar ervaring met het streven naar decentralisatie verder zou moeten. 

Deze studie is verplichte leesstof voor politici en ambtenaren die in het bestuur te maken hebben met het vraagstuk van de verdeling van taken en bevoegdheden over de verschillende overheidslagen, en voor wetenschappers en studenten op het terrein van de politicologie, bestuurskunde, economie en het recht.

Product specifications

Author(s) Fred Fleurke, Rudie Hulst en Piet de Vries
ISBN Book 978-94-6236-217-8,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-826-3,#1 edition
Expected 31 augustus 2021
Number of pages 495 Pages
Brand Boom bestuurskunde
Subject(s) Bestuurskunde algemeen
Language Dutch

Also interesting

Lessen uit de coronacrisis: het jaar 2020
 • Vina Wijkhuijs en Menno van Duin
Openbaar bestuur en media
 • Rianne Dekker, Sandra Jacobs en Iris Korthagen
Lessen uit crises en mini-crises 2019
 • Vina Wijkhuijs en Menno van Duin