Eigen redder in de nood

Eigen redder in de nood
 • Over zelfredzaamheid van burgers bij fysiek gevaar
 • Author(s): Silvan Hijlkema
 • ISBN Book: 978-94-6236-125-6, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6212-642-8, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
ca. € 47,50
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 2 maart 2020
Embargo until 11-11-2020
ca. € 47,50
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 2 maart 2020
Embargo until 11-11-2020
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Burgers zijn in veel noodsituaties op zichzelf en op elkaar aangewezen. Het is belangrijk dat zij zelfredzaam zijn, want hulpdiensten zijn bijna nooit direct ter plaatse. En als ze er dan zijn is er een opstartperiode en blijkt de capaciteit vaak beperkt. Maar niet iedere burger is overal, altijd en in dezelfde mate zelfredzaam. Hoe komt dat, en kan het beter? Dit boek beantwoordt deze vragen op basis van actuele theorieën en empirisch onderzoek. De wisselwerking tussen het individu en diens sociale omgeving staat centraal, beide perspectieven blijken relevant. Het overheidsbeleid om zelfredzaamheid bij noodsituaties te stimuleren is vaak te eenzijdig gericht op het individu, waardoor kansen onbenut blijven. Dit boek pleit voor een nieuw perspectief, waarin zelfredzaamheid verschijnt als een vorm van improvisatie. Dit opent de deur voor nieuwe, energieke vormen van beleid.

Eigen redder in de nood biedt actuele en vernieuwende inzichten voor wetenschappers, beleidsmakers, professionals en iedereen die geïnteresseerd is in veiligheid en burgerschap bij noodsituaties.

Product specifications

Author(s) Silvan Hijlkema
ISBN Book 978-94-6236-125-6,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6212-642-8,#1 edition
Publication date 2 maart 2020
Embargo date 11 november 2020
Number of pages 228 Pages
Brand Boom bestuurskunde
Subject(s) Bestuurskunde algemeen
Language Dutch

Also interesting

Niet bevoegd, wel verantwoordelijk?
 • Willem Bantema, Saskia Westers en Solke Munneke
Beleidsontwikkeling in de 21e eeuw
 • Peter van Hoesel en Max Herold
Goed geschoold
 • Bram Verhulst
Met andere ogen
 • Hans Bosselaar
Beleidsevaluatie in theorie en praktijk
 • Peter van der Knaap, Valérie Pattyn en Dick Hanemaayer