Erfrecht in het IPR

Erfrecht in het IPR
  • Author(s): Prof. mr. A.L.G.A. Stille
  • Editorial board: Prof. mr. P. Vlas, Prof. mr. F. Ibili, Mr. L. Strikwerda en Mr. M. Zilinsky
  • ISBN Book: 978-94-6290-712-6, #1 edition
  • ISBN E-Book: 978-94-6094-426-0, #1 edition
  • Year of publication: 2020
  • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 63,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 59,00
Readily available
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of withdrawal
  • Leading authors

Full description

Met ingang van 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening van toepassing voor de Europese lidstaten, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken. Deze verordening vervangt de nationale regelgeving op het gebied van het internationale erfrecht in de lidstaten. Zij regelt zowel de bevoegdheid van de rechter, het conflictenrecht (welk recht is toepasselijk op de nalatenschap) en de Europese Erfrechtverklaring (EEV), als de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, authentieke akten en gerechtelijke schikkingen, binnen de grenzen van de verordening. Zij bestrijkt een ruimer gebied dan het Haags Erfrechtverdrag en heeft haar eigen Europeesrechtelijke definities in het erfrecht. Voor Nederland  is en blijft het ook in dit boek behandelde Haags Testamentsvormenverdrag toepasselijk. Kortom, bij het afwikkelen van nalatenschappen met vermogen ‘over de grens’ (denk aan het vakantiehuisje in Frankrijk of elders) is dit boek, met zijn theoretische onderbouwing en de praktische uitwerking daarvan, onontbeerlijk.


Praktijkreeks IPR
De boeken in de Praktijkreeks IPR beogen een overzichtelijke behandeling te geven van diverse onderwerpen van internationaal privaatrecht. Elk onderwerp van IPR wordt in de afzonderlijke delen besproken aan de hand van de drie vragen van IPR naar de rechtsmacht van de Nederlandse rechter, het toepasselijke recht op de rechtsverhouding, en de erkenning en tenuitvoerlegging van vreemde vonnissen. Gestreefd wordt naar een geïntegreerde behandeling van de genoemde vragen van formeel en materieel IPR. De afzonderlijke delen van de Praktijkreeks IPR vormen tezamen een losdelig handboek op het terrein van het Nederlandse internationaal privaatrecht.

De hoofdredactie van de reeks wordt gevormd door: prof. mr. dr. P. Vlas, mr. L. Strikwerda, prof. mr. F. Ibili en mr. M. Zilinsky.

Information about the author(s)

Prof. mr. A.L.G.A. Stille was tot en met 2018 adviseur internationaal personen- en familierecht bij het Gerechtshof Den Haag, waarvan hij voorheen vicepresident was. Hij is emeritus bijzonder hoogleraar huwelijksvermogens- en erfrecht aan de Universiteit van Amsterdam en was directeur van de Stichting Internationaal Juridisch Instituut.

Product specifications

Author(s) Prof. mr. A.L.G.A. Stille
Editorial board Prof. mr. P. Vlas, Prof. mr. F. Ibili, Mr. L. Strikwerda en Mr. M. Zilinsky
ISBN Book 978-94-6290-712-6,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6094-426-0,#1 edition
Publication date 23 december 2019
Number of pages 366 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Burgerlijk (proces)recht, Algemeen
Language Dutch

Also interesting