Erfrecht in het IPR

Erfrecht in het IPR
 • Author(s): Prof. mr. A.L.G.A. Stille
 • Editorial board: P. Vlas, F. Ibili, L. Strikwerda en M. Zilinsky
 • ISBN Book: 978-94-6290-712-6, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6094-426-0, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 63,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 59,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of withdrawal
 • Leading authors

Full description

Met ingang van 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening van toepassing voor de Europese lidstaten, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken. Deze verordening vervangt de nationale regelgeving op het gebied van het internationale erfrecht in de lidstaten. Zij regelt zowel de bevoegdheid van de rechter, het conflictenrecht (welk recht is toepasselijk op de nalatenschap) en de Europese Erfrechtverklaring (EEV), als de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, authentieke akten en gerechtelijke schikkingen, binnen de grenzen van de verordening. Zij bestrijkt een ruimer gebied dan het Haags Erfrechtverdrag en heeft haar eigen Europeesrechtelijke definities in het erfrecht. Voor Nederland  is en blijft het ook in dit boek behandelde Haags Testamentsvormenverdrag toepasselijk. Kortom, bij het afwikkelen van nalatenschappen met vermogen ‘over de grens’ (denk aan het vakantiehuisje in Frankrijk of elders) is dit boek, met zijn theoretische onderbouwing en de praktische uitwerking daarvan, onontbeerlijk.


Praktijkreeks IPR
De boeken in de Praktijkreeks IPR beogen een overzichtelijke behandeling te geven van diverse onderwerpen van internationaal privaatrecht. Elk onderwerp van IPR wordt in de afzonderlijke delen besproken aan de hand van de drie vragen van IPR naar de rechtsmacht van de Nederlandse rechter, het toepasselijke recht op de rechtsverhouding, en de erkenning en tenuitvoerlegging van vreemde vonnissen. Gestreefd wordt naar een geïntegreerde behandeling van de genoemde vragen van formeel en materieel IPR. De afzonderlijke delen van de Praktijkreeks IPR vormen tezamen een losdelig handboek op het terrein van het Nederlandse internationaal privaatrecht.

De hoofdredactie van de reeks wordt gevormd door: prof. mr. dr. P. Vlas, mr. L. Strikwerda, prof. mr. F. Ibili en mr. M. Zilinsky.

Product specifications

Author(s) Prof. mr. A.L.G.A. Stille
Editorial board P. Vlas, F. Ibili, L. Strikwerda en M. Zilinsky
ISBN Book 978-94-6290-712-6,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6094-426-0,#1 edition
Publication date 23 december 2019
Number of pages 366 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Burgerlijk (proces)recht, Algemeen
Language Dutch

Also interesting

Wetgeving internationaal privaatrecht 2020/2021
 • F. Ibili, M.W.F. Bosters en B.F.P. Lhoëst
Pignus nominis
 • Jeannette Smit
Schaalvergroting in het privaatrecht
 • M.R. Hebly, H.N. Schelhaas en K.K.E.C.T. Swinnen
Naar vernieuwing van de (civiele) rechtspleging
 • Edo Groenewald, Ruth de Bock, Edgar du Perron en Vino Timmerman
Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen
 • Jonathan Verschuuren, Kees Bastmeijer, Willem Bruil, Harm Dotinga, Ralph Frins, Kars de Graaf, Frank Groothuijse, Marieke Kaajan, Arnold van Kreveld, Peter Mendelts, Marleen van Rijswick, Joost Rutteman, Toine Spapens, Arie Trouwborst, Maarten Verhoeven, Teun Verstappen en Anne de Vries