Ethiek en recht in kort bestek

Ethiek en recht in kort bestek
 • Author(s): E.H. Schotman
 • ISBN Book: 978-94-6290-646-4, #5 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications
ca. € 29,50
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 26 oktober 2020
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

In Ethiek en recht in kort bestek worden kort de belangrijkste stromingen in de ethiek belicht en de relatie die deze stromingen hebben met het recht. Het is geschreven voor HBO-Rechten studenten. Het uitgangspunt van het boekje is de gedachte dat inzicht in de ethiek hen zal helpen het recht beter te begrijpen. Daarnaast is het leuk en waardevol om iets van ethiek te weten. Ethiek stimuleert het denken over wie je bent of wilt zijn en het verruimt de blik op de wereld.

Het eerste hoofdstuk introduceert de bouwstenen van de moraliteit: normen, waarden en deugden. Daarna worden in drie hoofdstukken drie belangrijke ethische stromingen beschreven: plichtethiek, gevolgenethiek en deugdethiek. Er zijn meer ethische stromingen, maar voor een eerste kennismaking is dit een juiste keuze. Steeds is er een relatie met het recht gelegd. Daarna volgt een hoofdstuk over rechtvaardigheid, omdat maatschappelijke rechtvaardigheid het doel van de sociale ethiek is en het recht een belangrijke rol in de verwezenlijking van rechtvaardigheid speelt. Het laatste hoofdstuk is een hoofdstuk over integriteit. Integriteit staat hoog op de agenda bij de overheid en in het bedrijfsleven. In de beroepspraktijk krijgt iedereen met integriteitskwesties te maken. Voor HBO-juristen bestaat daarbij de kans dat zij uit hoofde van hun functie met integriteitsvraagstukken in aanraking komen. Bijvoorbeeld als complianceofficer of als ambtenaar belast met integriteitsbeleid.

Product specifications

Author(s) E.H. Schotman
ISBN Book 978-94-6290-646-4,#5 edition
Expected 26 oktober 2020
Number of pages 175 Pages
Suitable for Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Recht in kort bestek
Brand Boom juridisch
Subject(s) Algemeen
Language Dutch

Also interesting

De invloed van Europa op ons procesrecht
 • P.M.M. van der Grinten, M.M.C. van de Moosdijk, C.A.H.M. ten Dam, F.E. Vermeulen en J.W. Hoekzema
Macht en tegenmacht in Amerika
 • Eric Janse de Jonge
Nederlands recht begrepen
 • Lydia Janssen en Matthijs de Blois
Kolonialisme en codificatie
 • Peter A.J. van den Berg