Ethiek en recht in kort bestek

Ethiek en recht in kort bestek
  • Author(s): E.H. Schotman
  • ISBN Book: 978-94-6290-646-4, #5 edition
  • Year of publication: 2020
  • Product specifications
€ 31,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for us and our suppliers, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
Request a free teacher copy for this product.
Request
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

In Ethiek en recht in kort bestek worden kort de belangrijkste stromingen in de ethiek en de relatie die deze stromingen hebben met het recht belicht. Het boek is geschreven voor studenten HBO-Rechten. Het uitgangspunt is de gedachte dat inzicht in de ethiek zal helpen om het recht beter te begrijpen. Daarnaast is het leuk en waardevol om iets van ethiek te weten. Ethiek stimuleert het denken over wie je bent of wilt zijn en verruimt de blik op de wereld.

Het boek bestaat uit zes hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk introduceert de bouwstenen van de moraliteit: normen, waarden en deugden. Daarna worden in drie hoofdstukken drie belangrijke ethische stromingen beschreven: plichtethiek, gevolgenethiek en deugdethiek. Er zijn meer ethische stromingen, maar voor een eerste kennismaking is dit een goede keuze. Steeds is er een relatie met het recht gelegd. Daarna volgt een hoofdstuk over integriteit. Integriteit staat hoog op de agenda bij de overheid en in het bedrijfsleven. In de beroepspraktijk krijgt iedereen met integriteitskwesties te maken. Voor hbo-juristen bestaat daarbij de kans dat zij uit hoofde van hun functie met integriteitsvraagstukken in aanraking komen. Bijvoorbeeld als compliance-officer of als ambtenaar belast met integriteitsbeleid. Het zesde en laatste hoofdstuk heeft rechtvaardigheid als onderwerp. Rechtvaardigheid is het onderwerp van de sociale ethiek en het recht speelt een belangrijke rol in de verwezenlijking van rechtvaardigheid.

Information about the author(s)

Edward Schotman is docent beroepsethiek aan de Hogeschool van Amsterdam bij de studierichting HBO-Rechten.

Product specifications

Author(s) E.H. Schotman
ISBN Book 978-94-6290-646-4,#5 edition
Publication date 26 oktober 2020
Number of pages 186 Pages
Suitable for Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Recht in kort bestek
Brand Boom juridisch
Subject(s) Algemeen
Language Dutch

Also interesting

De Advocatenbarometer 2020
  • Wim Hardyns, Stephan Parmentier, Lien Dorme en Elke Roevens
Wetsanalyse
  • Anouschka Ausems, John Bulles en Mariette Lokin
Accompli
  • R.S. Meijer, I.P.M. van den Nieuwendijk, P. Sluijter, R.R. Verkerk, B.T.M. van der Wiel en M. Zilinsky