Europees recht begrepen

Europees recht begrepen
 • Author(s): Masuma Shahid
 • ISBN Book: 978-94-6290-923-6, #1 edition
 • ISBN Book: 744-81-0097-098-5, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications
€ 35,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.

This title is available online under an 18-month license. You will receive an email with an activation code and the URL where you can create a separate account to read the title online.

€ 24,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Europees recht begrepen behandelt op een praktische en inzichtelijke wijze het Europees recht voor studenten in het hoger onderwijs en professionals die in de praktijk met dit rechtsgebied te maken hebben. De belangrijkste Europeesrechtelijke leerstukken worden in heldere en begrijpelijke taal uitgelegd. Daarnaast zijn er talloze voorbeelden, figuren, schema’s, vragen en casus opgenomen die de stof tot leven brengen.

Na het lezen van dit boek begrijpt de lezer de kernbegrippen en -leerstukken van het Europees recht. Ook zal de lezer in het bezit zijn van nuttige, maar vooral praktische vaardigheden, zoals het snel kunnen opzoeken van Europeesrechtelijke wetgeving en jurisprudentie en deze correct kunnen toepassen op een Europeesrechtelijke feitenconstructie.

De onderwerpen die in dit boek behandeld worden zijn:

 • de geschiedenis en ontwikkeling van het Europees integratieproces, met extra aandacht voor Brexit;
 • de doelstellingen, rechtsbeginselen en bevoegdheden van  de Europese Unie;
 • de Europeesrechtelijke instellingen, organen en instanties;
 • de bronnen van Unierecht en wetgevingsprocedures;
 • de doorwerking en voorrang van Unierecht;
 • rechtsbescherming en geschillenbeslechting in de Europese Unie;
 • de bescherming van fundamentele rechten in de Europese Unie;
 • de beginselen en kenmerken van marktintegratie en de Europese interne markt;
 • de vier vrijheden in de interne markt van de Europese Unie, bestaande uit het vrij verkeer van goederen, (natuurlijke en rechts)personen, diensten en kapitaal;
 • het Europese mededingingsrecht, bestaande uit het kartelverbod, het verbod op het misbruiken van een machtspositie en het verbod op het verlenen van staatssteun;
 • de toekomst van de Europese Unie na Brexit en de Covid-19-crisis (door Professor Jan Peter Balkenende).
   

'Europees recht begrepen' is een erg mooi handboek. Het is mooi gestructureerd, helder geschreven, en bevat schematische weergaves met duidelijke meerwaarde.'- Docent Inleiding europees recht

Information about the author(s)

Masuma Shahid is als wetenschappelijk docent verbonden aan de afdeling International & European Union Law van de Erasmus School of Law (Erasmus Universiteit Rotterdam). Zij promoveert op het gebied van LGBTQ+ Law en is co-coördinator van het LGBTQ Law Network van het Berkeley Center on Comparative Equality & Anti-Discrimination Law. Zij is tevens co-auteur van Cases and Materials European Union Law van Eleven International Publishing.

Product specifications

Author(s) Masuma Shahid
ISBN Book 978-94-6290-923-6,#1 edition
ISBN Book 744-81-0097-098-5,#1 edition
Publication date 27 augustus 2021
Number of pages 435 Pages
Suitable for Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Recht begrepen
Brand Boom juridisch
Subject(s) Europees recht, Internationaal recht
Language Dutch

Also interesting

Recht van de Europese Unie
 • F. Amtenbrink en H.H.B. Vedder
Jurisprudentie en documentatie Internationaal publiekrecht
 • C. Brölmann, R. van Alebeek, P.A. Nollkaemper en N. Nedeski
Wetgeving internationaal privaatrecht 2022/2023
 • Prof. mr. F. Ibili, Mr. M.W.F. Bosters en Mr. B.F.P. Lhoëst