Europees recht begrepen

Europees recht begrepen
 • Author(s): Masuma Shahid
 • ISBN Book: 978-94-6290-923-6, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications
ca. € 35,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 9 augustus 2021
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Europees recht begrepen behandelt op een praktische en inzichtelijke wijze het Europees recht voor studenten in het hoger onderwijs en professionals die in de praktijk met dit rechtsgebied te maken hebben. De belangrijkste Europeesrechtelijke leerstukken worden in heldere en begrijpelijke taal uitgelegd. Daarnaast zijn er talloze voorbeelden, figuren, schema’s, vragen en casus opgenomen die de stof tot leven brengen.

Na het lezen van dit boek begrijpt de lezer de kernbegrippen en -leerstukken van het Europees recht. Ook zal de lezer in het bezit zijn van nuttige, maar vooral praktische vaardigheden, zoals het snel kunnen opzoeken van Europeesrechtelijke wetgeving en jurisprudentie en deze correct kunnen toepassen op een Europeesrechtelijke feitenconstructie.
 
De onderwerpen die in dit boek behandeld worden zijn:

- De geschiedenis en ontwikkeling van het Europees integratieproces, met extra aandacht voor Brexit;

- De doelstellingen, rechtsbeginselen en bevoegdheden van de Europese Unie;

- De Europeesrechtelijke instellingen, organen en instanties;

- De bronnen van Unierecht en wetgevingsprocedures;

- De doorwerking en voorrang van Unierecht;

- Rechtsbescherming en geschillenbeslechting in de Europese Unie;

- De bescherming van fundamentele rechten in de Europese Unie;

- De beginselen en kenmerken van marktintegratie en de Europese interne markt;

- De vier vrijheden in de interne markt van de Europese Unie, bestaande uit het vrij verkeer van goederen, (natuurlijke en rechts)personen, diensten en kapitaal;

- Het Europese mededingingsrecht, bestaande uit het kartelverbod, het verbod op het misbruiken van een machtspositie en het verbod op het verlenen van staatssteun;

- De toekomst van de Europese Unie na Brexit en de Covid-19 crisis (door Professor Jan Peter Balkenende).

Product specifications

Author(s) Masuma Shahid
ISBN Book 978-94-6290-923-6,#1 edition
Expected 9 augustus 2021
Number of pages 288 Pages
Suitable for Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Recht begrepen
Brand Boom juridisch
Subject(s) Europees recht, Internationaal recht
Language Dutch

Also interesting

Cases and Materials European Union Law
 • Masuma Shahid and Lana Said
European Union Law
 • F. Amtenbrink and H.H.B. Vedder
Boom Basics Mededingingsrecht
 • M.S.E. Herz en J. Lindeboom
Boom Basics Internationaal recht
 • J.M.P.H. Noortmann en N. Noortmann