Externe en interne openbaarheid in het bestuursproces

Externe en interne openbaarheid in het bestuursproces
 • Over het dossier, geheimhouding, de zitting en de uitspraak
 • Author(s): Eric Daalder
 • ISBN Book: 978-94-6290-706-5, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6094-278-5, #1 edition
 • Year of publication: 2019
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 37,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 35,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Een belangrijk aspect van het recht op een eerlijk proces is dat de procedure bij de bestuursrechter transparant is.Transparantie heeft twee aspecten: in de eerste plaats vindt de behandeling van de zaak op de zitting in beginsel in het openbaar plaats. Daarnaast moet de uitspraak in het openbaar worden uitgesproken en beschikbaar zijn voor derden (externe openbaarheid).Verder is van belang dat uit het recht op een eerlijk proces voortvloeit dat de rechter en de partijen toegang hebben tot alle noodzakelijke stukken en tot andere informatie en partijen die informatie moeten verstrekken, maar er bestaan uitzonderingen als er sprake is van gewichtige redenen. Daartoe kent de Awb de mogelijkheid om aan de rechter geheimhouding te vragen (interne openbaarheid). Over beide belangrijke vormen van openbaarheid bevat de Awb regels.

In dit boek worden de externe en interne openbaarheid van het bestuursproces aan de hand van de wetgeschiedenis en de rechtspraak van de verschillende hoogste bestuursrechters besproken. Daarmee wordt voor het eerst de openbaarheid van de procedure vanuit de verschillende relevante aspecten behandeld.

Information about the author(s)

Eric Daalder is lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit boek vormt een uitwerking van hoofdstuk 9 van zijn Handboek Openbaarheid van Bestuur (2015).

Product specifications

Author(s) Eric Daalder
ISBN Book 978-94-6290-706-5,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6094-278-5,#1 edition
Publication date 29 november 2019
Number of pages 88 Pages
Series Boom Masterreeks
Brand Boom juridisch
Subject(s) Staatsrecht en bestuursrecht
Language Dutch

Also interesting

Kern van het bestuursrecht
 • R.J.N. Schlössels, C.L.G.F.H. Albers, S. Hillegers en S. Kole
Staatsrecht begrepen
 • A.W. Heringa
Maatwerk in het bestuursrecht
 • L van den Berge, M.F. Vermaat, M. Lurks, N.A. van Renssen en S. van Heukelom - Verhage
De toekomst van de formele rechtskracht
 • J.E.M. Polak, T.N. Sanders, B.J.P.G. Roozendaal en A.M. Reneman
Ondermijning
 • A.J. Wilschut, J.V. de Kort en L.M. Bruijn