Financieel toezicht binnen het (jeugd)strafrecht

Financieel toezicht binnen het (jeugd)strafrecht
 • Een onderzoek naar het verloop, de resultaten en mogelijke uitbreiding van verplicht financieel toezicht binnen het (jeugd)strafrecht
 • Author(s): R.M. Koenraadt, M.M. Boone, S.E. Rap en S. Kappert
 • ISBN Book: 978-94-6290-933-5, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-506-4, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 37,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 37,50
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

In Nederland hebben steeds meer justitiabelen te maken met financiële problemen, die een grote barrière kunnen vormen voor de resocialisatie. Zowel binnen het jeugd- als volwassenenstrafrecht zijn er tot op heden enkele mogelijkheden om veroordeelden financieel toezicht op te leggen. Zo kunnen veroordeelden in een voorwaardelijk kader worden aangezet om aan hun financiële problemen te werken, met de onvoorwaardelijke sancties als stok achter de deur. Er zijn echter signalen dat de huidige financiële maatregelen binnen het (jeugd)strafrecht onvoldoende worden ingezet of ontoereikend zijn.

Dit onderzoek biedt een eerste grondige analyse van de aard en omvang, het verloop en de verbeterpunten van verschillende vormen van financieel toezicht binnen het (jeugd)strafrecht. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een juridische studie, analyse van 196 reclasseringsdossiers en interviews met onder anderen rechters, officieren, reclasseringswerkers en schuldhulpverleners. Op basis van deze informatie worden unieke inzichten in het gehele proces van financieel toezicht binnen het (jeugd)strafrecht getoond en concrete aanbevelingen gedaan.

Information about the author(s)

Dit is een boek in de Meijers reeks. De reeks valt onder verantwoordelijkheid van het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk onderzoek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Het onderzoek werd verricht in het kader van het facultaire onderzoeksprogramma ‘Criminal Justice: Legitimacy, Accountability, and Effectivity’.

Product specifications

Author(s) R.M. Koenraadt, M.M. Boone, S.E. Rap en S. Kappert
ISBN Book 978-94-6290-933-5,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-506-4,#1 edition
Publication date 21 januari 2021
Number of pages 140 Pages
Series E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Brand Boom juridisch
Subject(s) Strafrecht
Language Dutch

Also interesting

De strafmaat voor jeugdige daders van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven in internationaal perspectief
 • J.J. Asscher, Y.N. van den Brink, H.E. Creemers, E. Huls, E.K. van Logchem, N. Lynch en S.E. Rap
Zakboek strafpiket
 • A.J. Horenblas en S. van den Akker
Meer dan een kwestie van tijd
 • Rozemarijn van Spaendonck