Geef ze een vinger en ze willen de hele hand

Geef ze een vinger en ze willen de hele hand
 • De toepassing van handpalmafdrukken voor de opsporing en vervolging
 • Author(s): M. Malsch, Bas de Wilde, Tom van den Berg, Mark Hornman, L. Stevens en Marre Lammers
 • ISBN Book: 978-94-6290-435-4, #1 edition
 • Year of publication: 2017
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 68,00
Product in stock
Delivery in 5 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Op de plaats waar een delict is gepleegd worden dikwijls afdrukken van vingers en handpalmen aangetroffen. Omdat deze afdrukken voor iedere persoon in hoge mate uniek zijn, kunnen zij van groot belang zijn voor de opsporing en het bewijs. Om een aangetroffen spoor van een vinger of handpalm aan een verdachte te kunnen koppelen, is het noodzakelijk om van die persoon een vinger- of handpalmafdruk te nemen. Daarom neemt de politie vaak vingerafdrukken van verdachte personen. De aangetroffen vingersporen en genomen vingerafdrukken worden in databanken opgenomen en vergeleken met eerder afgenomen sporen en afdrukken.

De wet maakt een onderscheid tussen vingers en handpalmen. Vingerafdrukken mogen standaard worden genomen bij vrijwel iedere verdachte die door de politie wordt verhoord. Handpalmafdrukken mogen daarentegen niet standaard worden genomen. Dat mag alleen op bevel van een offi cier van justitie en er moet ook een ‘onderzoeksbelang’ zijn. Dat roept vragen op. Waarom zijn er verschillende wettelijke regelingen voor het nemen van vingerafdrukken en handpalmafdrukken? Is standaardafname van handpalmafdrukken verenigbaar met het recht op privacy (art. 8 EVRM)? Kan de wettelijke regeling of de toepassing daarvan wellicht op bepaalde punten worden versoepeld? Welke rol spelen handpalmafdrukken in de praktijk, zowel in vergelijking met vingerafdrukken als met andere typen forensisch bewijs? Bieden zij een meerwaarde ten opzichte van andere mogelijkheden tot sporenonderzoek?

Dit boek bespreekt het onderzoek dat naar deze vragen is gedaan in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). Het onderzoek is uitgevoerd door een interdisciplinair team van onderzoekers van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en de sectie Strafrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Product specifications

Author(s) M. Malsch, Bas de Wilde, Tom van den Berg, Mark Hornman, L. Stevens en Marre Lammers
ISBN Book 978-94-6290-435-4,#1 edition
Publication date 9 januari 2018
Number of pages 260 Pages
Series Amsterdam Institute for Law and Behavior (A-LAB)
Brand Boom juridisch
Subject(s) Criminologie, Strafrecht
Language Dutch

Also interesting

Koers bepalen
 • Hans Nelen, Karin van Wingerde, Lieselot Bisschop en Roland Moerland
Boom Basics Strafrecht
 • J.P. Cnossen en D.S. Jol
Meerwaarde van buddyhonden voor (oud-)politiemensen
 • A.S. Smit, C.L. Roelofs, N.W.A. Rombouts, N. Slagmolen, W. Schreurs en M. Jongsma
Verliefd, verloofd, getrouwd, gescheiden
 • Janine Janssen en Erik Nicolai
De weg naar het strafvonnis
 • Rob ter Haar en Gerlof Meijer