Geestelijke stoornis in juridisch perspectief

Geestelijke stoornis in juridisch perspectief
 • Een studie naar de aard, strekking en rechtsgevolgen van een geestelijke stoornis en naar de rechtspositie van de verstandelijk gehandicapte meerderjarige persoon
 • Author(s): M.M. van Rossum
 • ISBN Book: 978-94-6290-831-4, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5931-437-5, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 49,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
€ 49,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Het leerstuk geestelijke stoornis staat volop in de belangstelling en raakt belangrijke maatschappelijke en juridische kwesties. Gedacht kan worden aan de voortschrijdende vergrijzing en het toenemend aantal demente ouderen, de aandacht voor de wils(on) bekwame patiënt in de gezondheidszorg en meer in het algemeen aan de focus op de meerderjarige gehandicapte persoon. De problemen die een geestelijke stoornis kunnen meebrengen spelen onder meer bij curatele, bewind en mentorschap, het maken van testamenten en levenstestamenten, in het kader van de geneeskundige behandelingsovereenkomst en bij vertegenwoordiging. Deze en andere onderwerpen over deze boeiende materie worden in dit boek verkend.

Information about the author(s)

Madeleine van Rossum is Hoogleraar Privaatrecht aan de Open Universiteit en doceert Vermogensrecht aan Tilburg University. Voorheen was zij werkzaam in de advocatuur. Zij heeft verschillende boeken en artikelen geschreven op het gebied van het nationale en internationale contractenrecht. 

Product specifications

Author(s) M.M. van Rossum
ISBN Book 978-94-6290-831-4,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5931-437-5,#1 edition
Publication date 2 oktober 2020
Number of pages 304 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Gezondheidsrecht, Aansprakelijkheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Juridische aspecten van forensische dwangzorg en (vermoedens van) huiselijk geweld
 • A.P. van der Linden, Annette Jansen, J.M. Verhagen, Martine ten Voorde, Mirjam Kooistra, R. van der Weijden, Charles Starmans, J.H. van der Winden en Florimond Wassenaar
Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector 2021-2022
 • A.P. van der Linden, A. Jansen, J.M. Verhagen, Martine ten Voorde, Mirjam Kooistra, R. van der Weijden, Charles Starmans, J.H. van der Winden en C.F. Wassenaar
Defensieve dokters?
 • S.N.P. Wiznitzer