Geschiedenis van de Nederlandse drugsbestrijding (1961-2011)

Geschiedenis van de Nederlandse drugsbestrijding (1961-2011)
 • Het Dirty Harry-probleem
 • Author(s): Jack Wever
 • ISBN E-Book: 978-94-6274-484-4, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 67,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

De bestrijding van de drugscriminaliteit in Nederland in de periode 1961-2011 is lang niet altijd effectief geweest en is gepaard gegaan met zogeheten Dirty Harry-problemen: de morele dilemma’s waar een politiemedewerker voor staat wanneer er sprake is vaneen urgente situatie, er geen twijfel is over de aard van het doel dat bereikt dient te worden en alleen het gebruik van ongeoorloofde middelen kan helpen dat doel te bereiken.

Dit boek schetst de ontwikkeling van de Nederlandse drugsbestrijding in de periode 1961-2011 vanuit het perspectief van de politie. Hierbij wordt met name geput uit het toenmalige discours in de politievakbladen en de herinneringen van politiemensen. Centraal staat de vraag welke verklaringen er vanuit het perspectief van de politie aangedragen kunnen worden voor de Dirty Harry-problemen zoals die zich hebben voorgedaan. Daartoe wordt niet alleen gekeken naar de drugsbestrijding zelf, maar ook naar de context: de ontwikkeling van de politieorganisatie in het algemeen en de recherchein het bijzonder, de ontwikkeling van (de bestrijding van) de georganiseerde (drugs)criminaliteit en last but not least de ontwikkeling van het drugsprobleem en het drugsbeleid.

Information about the author(s)

Dr. Jack C. Wever (1969) is bestuurskundige en criminoloog. Hij is sinds 2008 in dienst van de politie en is onder meer actief geweestals senior adviseur van de Raad van Korpschefs en secretaris van een tweetal strategische beleidsgroepen. Voor dit onderzoek was hij als promovendus verbonden aan het lectoraat politiegeschiedenis van de Politieacademie.

Product specifications

Author(s) Jack Wever
ISBN E-Book 978-94-6274-484-4,#1 edition
Publication date 9 september 2020
Number of pages 580 Pages
Brand Boom criminologie
Subject(s) Criminologie
Language Dutch

Also interesting

Het dodelijke dienstwapen
 • Julia Teunissen, Lotte Nietzman, Jo-Anne Kramer, Petra I. Verstrepen, Melinda E. Zwanenburg, André W.E.A. De Zutter, Ricardo Nieuwkamp en Peter J. van Koppen
De Mokumse mokermoord
 • Julie Rijnders, Lisette Dirksen, Rachel Splinters, Jochem Scheepers, Guillaume Beijers, Jasper J. van der Kemp en Peter J. van Koppen
Twee eeuwen gevangen
 • Herman Franke