Goederen- & zekerhedenrecht

Goederen- & zekerhedenrecht
  • Author(s): W.H. van Boom
  • ISBN Book: 978-94-6212-658-9, #1 edition
  • Year of publication: 2022
  • Product specifications
€ 57,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

LET OP: In augustus 2023 verschijnt van deze uitgave een nieuwe druk.

Goederen- en zekerhedenrecht gaat over vier kernthema’s van het Nederlandse privaatrecht: vermogen, goederen, verhaal en zekerheid. Wat verstaat ons privaatrecht onder vermogen, welke objecten worden als goederen bestempeld, hoe kunnen de regels van vermogensrecht worden begrepen en welke beginselen liggen eraan ten grondslag? En concreet: hoe kan een rechthebbende beschikken over goederen; hoe en in hoeverre kan een schuldeiser die goederen uitwinnen; op welke manieren kan men zekerheid geven voor schulden?

Deze en andere vragen komen in dit boek aan de orde. Naast de hoofdlijnen van het geldende Nederlandse goederen- en zekerhedenrecht beschrijft dit boek ook dwarsverbanden met andere delen van het vermogensrecht en reflecteert het op de maatschappelijke context van het vermogensrecht. Het boek is bestemd voor het onderwijs, onderzoek en de rechtspraktijk.

 

Information about the author(s)

Willem van Boom (1969) is hoogleraar burgerlijk recht te Nijmegen. Hij houdt zich bezig met het privaatrecht in brede zin, met de nadruk op vermogensrecht, rechtsvergelijking en interdisciplinair privaatrechtelijk onderzoek. In zijn onderzoek en onderwijs legt hij verbanden tussen vermogensrecht, maatschappij, economie en gedrag.

Product specifications

Author(s) W.H. van Boom
ISBN Book 978-94-6212-658-9,#1 edition
Publication date 29 augustus 2022
Number of pages 892 Pages
Series Boom Masterreeks
Brand Boom juridisch
Language Dutch