Handboek oplossingsgericht werken bij bezwaar

Handboek oplossingsgericht werken bij bezwaar
 • Editorial board: Arnt Mein en Sanne Marx
 • ISBN Book: 978-94-6290-877-2, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-484-5, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 39,90
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
ca. € 39,90
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 1 maart 2021
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Oplossingsgericht werken bij bezwaar is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De kansen en mogelijkheden van oplossingsgericht werken bij bezwaar worden niet optimaal benut. Dat is jammer, want het kan bijdragen aan meer tevreden bezwaarmakers en beter aanvaardbare besluiten. In dit handboek bieden de auteurs aanknopingspunten om meer te halen uit oplossingsgericht werken in de bezwaarpraktijk. Wat gaat goed en wat kan beter? Waar zijn bezwaarbehandelaars en hun leidinggevenden mee geholpen?

Het boek is gebaseerd op onderzoek van het lectoraat Legal Management van de Hogeschool van Amsterdam naar de bezwaarpraktijk in vijf gemeenten in NoordHolland. Het onderzoek maakt duidelijk dat de beroepshouding van de bezwaarjurist en de organisatiecultuur waarin die werkzaam is doorslaggevende factoren zijn. Hoe meer responsief, hoe gemakkelijker het oplossingsgericht werken.

De lessen die uit het onderzoek zijn te trekken, worden verrijkt met ander onderzoek naar de bezwaarpraktijk en aangevuld met praktische adviezen om oplossingsgericht te werk te gaan. De hoofdstukken worden afgewisseld met interviews met experts uit de wetenschap en beroepspraktijk.

Het handboek is bedoeld voor bezwaarjuristen en hun leidinggevenden, maar kan ook worden gebruikt in het juridisch beroepsonderwijs.

Information about the author(s)

Arnt Mein is als lector Legal Management verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam, bij de faculteit Maatschappij en Recht. Zijn onderzoek richt zich onder meer op de juridische functie bij de overheid en de beroepshouding van juristen, in het bijzonder bij het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de rechtspleging. Arnt Mein is opgeleid als jurist aan de Universiteit Utrecht. In het verleden vervulde hij juridische advies- en managementfuncties bij de overheid. Sanne Marx is zelfstandig bezwaarjurist. Zij heeft grote affiniteit met de informele aanpak en het verbeteren van bezwaarprocessen.

Sanne Marx helpt overheden met het effectief en efficiënt inrichten van hun bezwaarproces, waardoor zij maatwerk kunnen leveren in ieder bezwaardossier. Een belangrijk onderdeel hierin is het implementeren en borgen van oplossingsgericht werken.

Product specifications

Editorial board Arnt Mein en Sanne Marx
ISBN Book 978-94-6290-877-2,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-484-5,#1 edition
Publication date 1 maart 2021
Number of pages 172 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Staatsrecht en bestuursrecht, Algemeen
Language Dutch

Also interesting

Accompli
 • R.S. Meijer, I.P.M. van den Nieuwendijk, P. Sluijter, R.R. Verkerk, B.T.M. van der Wiel en M. Zilinsky
Het stopzetten van KEI-civiel nader bezien
 • F.F. van den Borne, L.C. Cox, Y.E.M. Cremers, D.A. Groenewoud, S.C.B. Schaghen en T.W.N. Stijns
Surinaams bestuursrecht
 • Magda R. Hoever-Venoaks en Leo J.A. Damen
Experimenten in het bestuursrecht
 • G.J. Stoepker, F.M.E. Schulmer, C.H.R. Mattheussens en C.A. Blankenstein
De toekomst van de sociale zekerheid: de menselijke maat in een solidaire samenleving
 • Ernst Hirsch Ballin, Teun Jaspers, André Knottnerus en Harriet Vinke