Handboek tuchtrecht

Handboek tuchtrecht
 • Editorial board: R.L. Herregodts en M.L. Batting
 • ISBN Book: 978-94-6290-991-5, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5189-183-6, #1 edition
 • Year of publication: 2022
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 99,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 99,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Accountants, advocaten, diergeneeskundigen, gerechtsdeurwaarders, notarissen, octrooigemachtigden, registerloodsen, zeevarenden en zorgverleners; ze hebben allen een bijzondere functie in onze maatschappij, die bijzondere rechten en plichten met zich meebrengt. Op hun kennis en kunde moet in de maatschappij kunnen worden vertrouwd. Tuchtrecht heeft tot doel de kwaliteit van deze beroepen te bewaken en te bevorderen.

In dit handboek is voor het eerst het wettelijk tuchtrecht voor deze beroepsgroepen samengebracht. Niet alleen worden de verschillende tuchtstelsels en het toepasselijke materiële recht per beroepsgroep volledig beschreven, ook worden procesrechtelijke en inhoudelijke vragen beantwoord die in al deze tuchtstelsels aan de orde komen. Wie mag klagen? In hoeverre strekt het tuchtrecht zich uit tot privéhandelen? Hoe verhoudt de mogelijkheid verstrekkende maatregelen op te leggen, zoals een (tijdelijk) beroepsverbod, zich tot het EVRM? Wat zijn gemene delers tussen de tuchtstelsels en wat niet? En werkt het tuchtrecht? 

Handboek tuchtrecht biedt een compleet overzicht van het brede terrein van het wettelijk gereguleerd tuchtrecht. Het bevat alle relevante jurisprudentie van de afgelopen vijf jaar. Dit handboek is relevant voor zowel diegenen die dagelijks in de tuchtpraktijk werken als diegenen die zich hierin willen bekwamen.

Product specifications

Editorial board R.L. Herregodts en M.L. Batting
ISBN Book 978-94-6290-991-5,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5189-183-6,#1 edition
Publication date 15 maart 2022
Number of pages 538 Pages
Series Boom Masterreeks
Brand Boom juridisch
Subject(s) Algemeen, Metajuridica
Language Dutch

Also interesting

Regeldruk in het onderwijs
 • Marlies Blesgraaf
Uitleg van de Grondwet: Studenteneditie
 • Ernst Hirsch Ballin, Eric Janse de Jonge en Gert Jan Leenknegt
Recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken
 • B. Roorda, J.G. Brouwer en A.E. Schilder
Spreken dat bondig is
 • Robert Sanders en Ernst van Win
Wetgeving internationaal privaatrecht 2022/2023
 • Prof. mr. F. Ibili, Mr. M.W.F. Bosters en Mr. B.F.P. Lhoëst