Handhaving

Handhaving
 • Het spel tussen inspecteur en inspectee
 • Author(s): Hans de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof
 • ISBN Book: 978-94-6236-666-4, #2 edition
 • Year of publication: 2019
 • Product specifications
€ 37,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Toezicht en handhaving blijven hoog op de maatschappelijke en politieke agenda staan. Of het nu gaat om belastingontwijking door internationaal opererende bedrijven, coffeeshopbeleid, voedselveiligheid, onderwijskwaliteit, enzovoort, steeds zijn er problemen met regelnaleving en rijzen er vragen over de effectiviteit van de handhaving. 

Dit boek verkent een aantal van deze handhavingsproblemen. Het kiest hiervoor het perspectief van de professional: de inspecteur die daadwerkelijk het contact onderhoudt met de inspectee en die steeds voor dilemma’s staat hoe te handelen. Met name het strategische gedrag van inspectees ligt ten grondslag aan deze dilemma’s en het is dan ook dit strategische gedrag dat centraal staat in dit boek. Dit kat-en-muisspel tussen inspectee en inspecteur kan vele vormen aannemen, van window dressing en ´ja zeggen, nee doen´ tot verdeel- en-heersstrategieën en information-overload. Handhaving beschrijft deze strategische gedragingen, veelal in de vorm van korte cases, zoals sjoemelsoftware, dopingschandalen en financiële crises. Het geeft aan welke problemen dit strategisch gedrag oplevert voor de handhavers en hoe zij in de praktijk hiermee omgaan. Het boek schetst een aantal mogelijkheden om dit effectiever te doen. 

Nieuw in de tweede druk
Een aantal hoofdstukken is geschrapt, er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd en een groot aantal paragrafen is herschreven of geheel nieuw. Veel voorbeelden zijn geactualiseerd. De opzet van het boek is echter ongewijzigd gebleven.

Target group

Handhaving kruipt in de haarvaten van het professionele toezicht en beschrijft levensecht de dilemma’s waarvoor handhavers dagelijks staan. In een vlotte stijl beschrijft het de actuele handhavingspraktijk met een keur aan voorbeelden uit de meest uiteenlopende sectoren. Dit domeinoverstijgende karakter maakt het boek zeer geschikt voor een breed publiek: beleidsontwikkelaars, inspecteurs, toezichthouders, handhavingsorganisaties en het onderwijs, maar ook voor eenieder die van doen heeft met een handhavende overheid.

Product specifications

Author(s) Hans de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof
ISBN Book 978-94-6236-666-4,#2 edition
Publication date 20 mei 2019
Number of pages 215 Pages
Suitable for Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Studieboeken bestuur en beleid
Brand Boom bestuurskunde
Subject(s) Bestuurskunde algemeen
Language Dutch

Also interesting

Openbaar bestuur en media
 • Rianne Dekker, Sandra Jacobs en Iris Korthagen
Lessen uit crises en mini-crises 2019
 • Vina Wijkhuijs en Menno van Duin
Wat het uitmaakt
 • Arie de Jong
Niet bevoegd, wel verantwoordelijk?
 • Willem Bantema, Saskia Westers en Solke Munneke
Beleidsontwikkeling in de 21e eeuw
 • Peter van Hoesel en Max Herold