Herstelrecht door de ogen van...

Herstelrecht door de ogen van...
 • Editorial board: Jacques Claessen en Anneke van Hoek
 • ISBN Book: 978-94-6236-272-7, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5189-216-1, #1 edition
 • Year of publication: 2022
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 52,00
Product in stock
Delivery in 5 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 52,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Herstelrecht, oftewel restorative justice, is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting (ADR), waarbij de betrokken partijen in staat worden gesteld om hun conflicten zo veel mogelijk zelf op te lossen, ook als die conflicten uit misdaad zijn ontstaan. Het herstellen van schade staat hierbij centraal; daarbij kan worden gedacht aan materiële en immateriële schade alsook relationele en morele schade.

Vooralsnog krijgt herstelrecht vrijwel uitsluitend aandacht binnen de rechtswetenschap en de criminologie. Deze bundel legt niet alleen de basis voor een meer multi- en interdisciplinaire doorontwikkeling van herstelrecht, maar ook voor een meer herstelgerichte benadering binnen andere vakgebieden en domeinen. De 27 bijdragen in deze bundel laten namelijk niet alleen zien dat de theorie en de praktijk van herstelrecht verrijkt kunnen worden van uit andere disciplines dan de rechts wetenschappen de criminologie, maar ook dat de filosofie achter en de uitgangspunten van herstelrecht een meerwaarde kunnen hebben binnen andere vakgebieden en domeinen dan de rechtswetenschap en de criminologie.

Deze bundel bevat reflecties op herstelrecht vanuit het perspectief van de biologie, de neurobiologie, de psychotraumatologie, de neuropsychologie en -filosofie, de emotiewetenschap, de victimologie, genderstudies, de sociologie, de bestuurskunde, de economie, fotografie en architectuur, de culturele antropologie, de koloniale geschiedenis, de corporate antropologie, de natuur- en milieufilosofie, de rechtstheorie en -filosofie, de mensenrechten, therapeutic jurisprudence, preventive law, transitional justice, internationale veiligheidsstudies, de literatuurwetenschap,  de communicatiewetenschap, geweldloze communicatie, de boeddhologie, de joods-christelijke theologie en de islamologie.

Product specifications

Editorial board Jacques Claessen en Anneke van Hoek
ISBN Book 978-94-6236-272-7,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5189-216-1,#1 edition
Publication date 4 april 2022
Number of pages 565 Pages
Brand Boom criminologie
Subject(s) Criminologie
Language Dutch

Also interesting

Koers bepalen
 • Hans Nelen, Karin van Wingerde, Lieselot Bisschop en Roland Moerland
Meerwaarde van buddyhonden voor (oud-)politiemensen
 • A.S. Smit, C.L. Roelofs, N.W.A. Rombouts, N. Slagmolen, W. Schreurs en M. Jongsma
Verliefd, verloofd, getrouwd, gescheiden
 • Janine Janssen en Erik Nicolai
Basisboek geweld in de levensloop
 • Janine Janssen en Catrien Bijleveld
'Vechten met het leven'
 • Richard Staring, Nienke Boesveldt en Mieke Kox
Buurtinformatienetwerken en lokale veiligheid
 • Wim Hardyns, Thom Snaphaan en Lieven Pauwels