Het civiele procesrecht als struikelblok

Het civiele procesrecht als struikelblok
 • Over de rechtsbescherming van mensen zonder juridische kennis
 • Author(s): K.G.F. van der Kraats
 • ISBN Book: 978-94-6212-671-8, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5189-732-6, #1 edition
 • Year of publication: 2022
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 29,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
ca. € 25,00
This is an announcement
Prices are subject to change
Expected 30 maart 2022
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Jaarlijks doet de kantonrechter uitspraak in honderdduizenden civiele zaken. De mensen die daarbij partij zijn, hoeven geen juridische bijstand in te schakelen. Degenen die het zelf – zonder gemachtigde – doen, hebben veelal geen juridische kennis. De vraag is of die mensen in de civiele procedure voldoende tot hun recht komen of dat het civiele procesrecht een struikelblok oplevert op hun weg naar recht en rechtsbescherming.
 
In Het civiele procesrecht als struikelblok formuleert de auteur voorstellen om de weg te effenen en de kwaliteit van de civiele procedure specifiek voor mensen zonder juridische kennis te verbeteren, zodat zij eenvoudiger hun recht kunnen halen en effectieve rechtsbescherming kunnen genieten.

Dit is een publicatie in de reeks van het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging, Universiteit Utrecht.

Product specifications

Author(s) K.G.F. van der Kraats
ISBN Book 978-94-6212-671-8,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5189-732-6,#1 edition
Publication date 30 maart 2022
Number of pages 50 Pages
Series Montaigne reeks
Brand Boom juridisch
Subject(s) Burgerlijk (proces)recht
Language Dutch

Also interesting

Rechtsmiddelen
 • R.R. Verkerk
Schadevaststelling in het geding
 • M.K.G. Tjepkema, G. van Rijssen en C.H. van Dijk
De invloed van wetgeving op de procespraktijk
 • P.E. Ernste, F.F. Langemeijer en N.J. Schrijver
Voorportalen voor burgers en kleine ondernemingen
 • R.C. Hartendorp, S.P.S. Haricharan en T. Lubbers