Het eenzame paard en de wetgevingsleer

Het eenzame paard en de wetgevingsleer
  • Wetgeven in de Caribische landen van het Koninkrijk
  • Author(s): S.E. zijlstra
  • ISBN Book: 978-94-6290-821-5, #1 edition
  • Year of publication: 2020
  • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 25,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.

This title is available online under an 18-month license. You will receive an email with an activation code and the URL where you can create a separate account to read the title online.

€ 17,50
Readily available

Full description

De burger verwacht veel van wetgeving, en dat is terecht. De wet is immers de manier waarop het politieke systeem maatschappelijke problemen aanpakt. Maar om die verwachting te kunnen waarmaken, moet de wet wel aan kwaliteitseisen voldoen: zij moet rechtmatig zijn (geldig tot stand gekomen en in overeenstemming met hogere rechtsregels en -beginselen), niet meer dan nodig ingrijpen in de rechten en vrijheden van de burger, uitvoerbaar en handhaafbaar zijn, passen in het systeem van bestaande wet- en regelgeving, en technisch goed in elkaar zitten.

De Caribische landen van het Koninkrijk staan voor een grote wetgevingsopdracht, waarbij het van belang is dat wordt geleerd van elkaars ervaringen maar ook, vanwege de lange traditie van het algemeen wetgevingsbeleid, van Nederland. Bij dat laatste past wel een waarschuwing: Nederlandse oplossingen passen niet altijd bij de rechtsordes van de Caribische landen. Blindelings volgen is dan ook niet aan de orde. Zoals dat in wetgeversland zo mooi heet: wetgeven is intelligent overschrijven.

Voor het opstellen van kwalitatief goede wetgeving zijn goede wetgevingsjuristen nodig. In het kader van het Caribbean Center for Legislation (CCL) zal een leergang voor Certified Legislative Lawyer worden verzorgd. Ook kan het CCL het kenniscentrum vormen, waarin moderne inzichten en ervaringen in de wetgevingsleer worden ontsloten en geanalyseerd op hun betekenis en toepasbaarheid in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Information about the author(s)

Sjoerd Zijlstra (1961) is hoogleraar Wetgevingsleer aan de University of Curaçao en hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Product specifications

Author(s) S.E. zijlstra
ISBN Book 978-94-6290-821-5,#1 edition
Publication date 17 juni 2020
Number of pages 32 Pages
Series Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR)
Brand Boom juridisch
Subject(s) Algemeen
Language Dutch

Also interesting

Regeldruk in het onderwijs
  • Marlies Blesgraaf
Uitleg van de Grondwet: Studenteneditie
  • Ernst Hirsch Ballin, Eric Janse de Jonge en Gert Jan Leenknegt
Recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken
  • B. Roorda, J.G. Brouwer en A.E. Schilder
Spreken dat bondig is
  • Robert Sanders en Ernst van Win
Handboek tuchtrecht
  • R.L. Herregodts en M.L. Batting